Share |

Cyklus soudobé hudby Krása dneška uvede šest neotřelých témat a šest výjimečných hostů

Program umělecky ozvláštní i herec Kryštof Hádek.
foto: PR

Program jubilejní 20. koncertní sezony zatraktivní PKF – Prague Philharmonia, známá původně jako Pražská komorní filharmonie, nápaditou dramaturgií svého speciálního cyklu soudobé hudby Krása dneška. Již druhou sezonu stojí za programovou skladbou a náplní hudebních večerů přední odborník na soudobou hudbu u nás, Petr Kofroň. Večery se budou i nadále odehrávat v Experimentálním prostoru Roxy - NoD v podobné monotematické podobě.

A tak se na prvním říjnovém koncertu představí sovětská avantgarda 20. let, která tvoří svéráznou variantu vývoje hudby 20. století, o to víc překvapující, že před nástupem socialistického realismu se v SSSR psala opravdu avantgarda. Na dalším koncertu v listopadu budou hledány paralely mezi dílem Klementa Slavického a Oliviera Messiena, zejména v oblasti tzv. akordické barevnosti a pozoruhodného hudebního tahu, v soudobé hudbě spíše výjimečného. Třetí prosincový koncert bude prezentovat tzv. francouzskou spektrální hudbu, zabývající se vztahy jednotlivých parametrů, rytmus je také barva, barva je akord, dynamika je spektrum atd. atd. Další z koncertů, který se odehraje v únoru příštího roku, se bude soustředit na polskou avantgardu, která se kontinuálně – díky festivalu Varšavská jeseň – rozvíjí již od 50. let minulého století a získala si světové renomé. Poslední dva koncerty (v březnu a dubnu 2014) jsou věnovány jedněm z nejvýznamnějších osobností hudby 20. století – jsou jimi Karlheinz Stockhausen a Mauricio Kagel. U každého půjde o průřez dílem, nalézání kontextů s dobovou hudbou, u Karlheinze Stockhausena s důrazem na jakýsi nový „kosmický“ koncept gesamtkunstwerku, u Mauricio Kagela s důrazem na práci s banalitou a humorem.

Inspirativnost jednotlivých večerů posílí neobyčejní hosté jako rusista Tomáš Glanc, ornitolog Antonín Vaidl, geolog Václav Cílek, divadelní režisér Václav Martinec, astrolog Pavel Turnovský nebo mim Ctibor Turba. Další specialitou je zapojení herce Kryštofa Hádka, který se stal pro 20. sezonu patronem cyklu a na některých koncertech se dokonce představí v různých uměleckých rolích.  
 
Termíny koncertů Krásy dneška v sezoně 2013-14: 15. října 2013, 19. listopadu 2013, 17. prosince 2013, 4. února 2014, 4. března 2014, 22. dubna 2014
 
Více informací o programu a vstupenkách na www.pkf.cz.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.