Share |

Člověk v tísni vyhlásil sbírku SOS Povodně 2013

foto: Eugen Kukla

Člověk v tísni otevřel povodňové konto na pomoc lidem zasaženým současnými záplavami. Sbírka bude využita především na individuální pomoc postiženým rodinám.
 
 „Během dne jsme zjišťovali informace od vodohospodářůa starostů postižených obcí. Pro nás jsou nejdůležitější zjištěná poškození obytných prostor, kam chceme směřovat nejvíc pomoci,“ řekl Marek Štys, vedoucí humanitární Člověka v tísni. „Podle našich informací byla nejvážnější situace ve Štěchovicích a prudké toky a okamžité škody hlásily obce na Jihu Čech a na Trutnovsku. Už teď je jasné, že rozsah škod je veliký. Ráno budeme vědět víc,“dodal Štys.
Peníze je možné zasílat na povodňové konto - 72027202/0300.
O otevření účtu DMS bude Člověk v tísni informovat.
 

Využití peněz sbírky SOS Povodně 2013
Člověk v tísni se v prvních fázích pomoci soustředí na dodávky okamžité materiální pomoci. A to vždy přísně na základě konkrétních potřeb vyplavených obcí, které pomáhá vybavovat například naftovými vysoušeči, dezinfekčními prostředky, pitnou vodou či nářadím.
Hlavní část finančních prostředků sbírky je využita na pomoc vyplaveným rodinám a domácnostem.  Zvláštní důraz je kladen na detailní zmapování situace postižených oblastí a domácností a na to, aby svěřené prostředky byly přidělovány na základě potřebnosti a sociálně-ekonomické situace postižených.
Další pomoc zpravidla směruje formou finančních příspěvků na projekty veřejného zájmu, tedy na instituce jako školy a infrastrukturu, která je obecní a slouží v zásadě všem v postižené obci.
Součástí práce zaměstnanců Člověka v tísni v terénu je i poradenství v postižených domácnostech. Poskytuje například informace o dostupné státní pomoci nebo základní rady, jak odstraňovat následky povodní.
 

Pomoc při minulých povodních
Člověk v tísni pomáhal při opakujících se povodních v České republice v letech 1997, 2002, 2006, 2009 a 2010. Díky darům poskytl poškozeným jednotlivců, firmám i institucím hlavně přímou materiální a finanční pomoc.
V roce 2009 shromáždil na pomoc bezmála 70 miliónů korun, na které přispělo téměř 28 tisíc dárců. Další lidé zaslali 600 319 dárcovských SMS zpráv. Z výtěžku sbírky pomohl Člověk v tísni 1178 domácnostem v 62 obcích. V rámci materiální pomoci pak poskytnul například 1150 balení dezinfekčních prostředků, 3650 kusů nářadí, 2900 kusů ochranných pomůcek či 2000 balení repelentů.
 
DALŠÍ MOŽNOSTI, JAK PŘISPĚT
http://www.darujspravne.cz/povodne
 
Na darujspravne.cz/povodne najdete seznam organizací, které organizují veřejnou sbírku na pomoc lidem zaplaveným povodněmi.
Tato podstránka je aktualizována a postupně budou přibývat další relevantní informace – jak o organizacích, které pomáhají, tak o konkrétních činnostech. 
Všechny zmíněné organizace deklarují pomáhat postiženým v zaplavených oblastech, kde aktivně monitorují situaci a reagují na aktuální konkrétní potřeby. Každý Váš příspěvek tak může být využit tam, kde je ho zrovna třeba.
Všem dárcům a dobrovolníkům děkujeme!

Zapojené organizace:
ADRA (DMS ADRA)
ČLOVĚK V TÍSNI (DMS SOSPOVODNE)
DIAKONIE ČCE (DMS POMOCPOVODNE)
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ (DMS CCK)
CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA (DMS CHARITAPOMOC) 
ARMÁDA SPÁSY (DMS ARMADASPASY)


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.