Share |

Česko hledá Superněmčináře

Projekt šprechtíme
foto: pořadatel akce

Partneři kampaně šprechtíme společně vypsali pod patronátem Ministerstva školství ČR a ve spolupráci se Spolkem germanistů a učitelů němčiny ČR Cenu pro učitele němčiny 2012/13. Cenou mají být vyznamenáni příkladně angažovaní učitelé němčiny v České republice, kteří se ve školním roce 2012/13 zvláštním způsobem zasloužili o podporu německého jazyka. Uzávěrka přihlášek je již 3. května 2013. Můžete vyhrát ceny ve výši 25.000, 20.000 a 15.000 Kč. Více informací na: www.sprechtime.cz

Zrealizovali jste v právě probíhajícím školním roce ve vyučování němčiny zajímavý a inovativní projekt, ve kterém byste dělali reklamu němčině? Ukažte nám, že dokážete své žáky nadchnout dobře připravenou výukou i aktivitami mimo osnovy a nabízíte tak vzorovou výuku cizích jazyků, která může v ostatních žácích vzbudit zájem o předmět německý jazyk. Představte nám svůj projekt a jeho realizaci v hodinách němčiny ve své škole. Projekt musí být realizován ve školním roce 2012/13 u vás ve škole. Dokumentace projektu by měla být v rozsahu maximálně 10 stran. Kromě podrobného popisu (cca 2 strany) může být rozšířena o práce žáků, fotografie, plakáty, filmy či audionahrávky.

Zúčastnit se mohou všichni učitelé České republiky, kteří vyučují němčinu ve státních, soukromých nebo církevních školách. Učitelé vyslaní programem Spolkové republiky Německo a Rakouska jsou z účasti vyloučeni.

13. června 2013 budou výhercům na velvyslanectví Spolkové republiky Německa slavnostně předány ceny německým velvyslancem Detlefem Lingemannem.

Termín pro podání přihlášek je 3. květen 2013 na adresu:
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
kulturní oddělení
P.O. Box 88
118 00 Praha 1


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.