Share |

Akademie výtvarných umění v Praze pořádala 12. ročník Letní akademie

foto: pořadatel akce

Tradičně koncem srpna Akademie výtvarných umění v Praze uspořádala již po dvanácté Letní akademii. Letošního kurzu kresby a malby, určeného pro veřejnost, se zúčastnilo na čtyři desítky uchazečů, kterými byli převážně studenti středních uměleckých škol z Čech i zahraničí, výtvarníci i začátečníci. Výuku s individuálním přístupem zabezpečovali čtyři pedagogové z pražské AVU (Doc. Smutný, odb. as. Pesch, Mgr. Stoss, Doc. Franta). Letní akademie probíhá ve dvou úrovních, teoretické a praktické.
 
Teoretická část zahrnuje přednášku o současném malířství s promítáním fotodokumentace z aktuálních výstav evropských a světových galerií a muzeí. Vysvětluje nauku teorie barev a barevná skladba obrazu, seznamuje s malířskými technikami, s pojmy jako je perspektiva, proporce, kompozice, tvar.... K výuce slouží knihovna AVU disponující velkým množstvím odborných svazků, časopisů, monografií, anatomických publikací a teoretických textů.
 
Praktická část výuky je situována do malířských ateliérů Akademie výtvarných umění. Ta je zaměřena na kresbu a malbu podle živých modelů a zátiší zaměřená na řešení nejrůznějších technických a technologických problémů. Fyzicky a časově náročný kurz tak obsáhne základní znalosti a praktické zkušenosti v malbě, jejíž nedílnou součástí je kresba.
 
Letní akademie je zakončena výstavou absolventských prací s odborným komentářem pedagogů. Uchazeči si prochází ateliéry a navzájem si mohou porovnat a posoudit své malby a kresby, čímž jsou nastavena jakási měřítka úrovně. Vzhledem k tomu, že většina posluchačů kurzu se dříve nebo později uchází o studium na vysokých uměleckých školách, mohou tak uvažovat o přístupu , intenzitě a kvalitě svého dalšího uměleckého rozvoje.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.