Share |

40 let Lékařů bez hranic

Lékaři bez hranic - Keňa
foto Natasha Lewer

Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontieres) jsou jednou z nejuznávanějších mezinárodních humanitárních organizací, která si za 40 let své existence vydobyla respekt díky stovkám uskutečněných misí, milionům ošetřených a v neposlední řadě i proto, že zhusta zasahuje tam, kde ostatní nemohou či nechtějí. Barvité charaktery, tajné mise, přítomnost v místech, odkud všichni ostatní odešli, veřejné odsuzování zneužívání lidských práv a Nobelova cena za mír. To všechno jsou Lékaři bez hranic.

Každý, kdo s Lékaři bez hranic kdy vyjel na misi, vám ale potvrdí, že realita je na hony vzdálená romantickým představám o dobrodružství v exotických krajích. Budou vám třeba vyprávět o tom, jak se vůbec nemohli dostat na místa, kde lidé potřebovali jejich pomoc, o pacientech, kteří přišli příliš pozdě na to, aby je bylo možné zachránit, o osobních zkušenostech s malárií, o nemožnosti sledovat stav pacientů po zákroku a v poslední době o vyhrůžkách, únosech a v krajních případech i o smrti svých kolegů…

Lékaři bez hranic toho dělají mnohem víc než chirurgické zákroky, očkovací kampaně a léčbu podvýživy. Od počátků své existence vyzývají ke zlepšení a na mnoha místech světa k samotnému zavedení základní zdravotní péče a upozorňují světovou veřejnost na fakt, že krizové situace se vyskytují na více místech, než nám odhalují novinové titulky. A konečně – Lékaři bez hranic mají za povinnost poskytovat tzv. svědectví. Tedy nejen informovat o tom, že se „něco“ děje, ale zprostředkovat přímé svědectví svoje či těch, kteří jsou danou situací postiženi.

To všechno za podmínek, které jsou jasně vymezeny Chartou Lékařů bez hranic. Ta všem spolupracovníkům Lékařů bez hranic ukládá respektovat všeobecnou lékařskou etiku a právo na humanitární pomoc bez diskriminace, ohledu na rasu, etnický původ, náboženské a politické přesvědčení. Všichni, kdo s organizací spolupracují, se musejí vyvarovat jakýchkoliv ekonomických, náboženských či politických vlivů, pracovat neutrálně, nestranně a za všech okolností vyžadovat plnou a neomezenou svobodu při výkonu své činnosti.

Lékaři bez hranic byli založeni 20. prosince 1971 spojením dvou skupin francouzských lékařů, kteří poskytovali zdravotnickou pomoc během občanské války v Biafře v letech 1968 – 1970. Tato zkušenost je inspirovala k založení nové humanitární organizace, která bude respektovat vlastní pravidla. V té době totiž spolupracovali s francouzským Červeným křížem, který se striktně držel „tiché“ politiky. Za cenu toho, že budou moci poskytovat pomoc, se všichni spolupracovníci museli zavázat, že nebudou informovat o ničem, co by mohlo ohrozit přítomnost Červeného kříže v dané oblasti. Lékaři si ale byli jisti, že jsou svědky něčeho horšího – otřesný hladomor byl důsledkem jednání tehdejší nigerijské vlády, která de facto prováděla genocidu proti vlastním lidem. Vzhledem k tomu, že zmíněná politika jim neumožňovala o této situaci informovat, rozhodli se, že vytvoří takovou humanitární organizaci, která kromě rychlého a účinného poskytování pomoci bude moci svobodně informovat a vystupovat proti porušování lidských práv.

V roce 1976 se Lékaři bez hranic etablovali jako humanitární organizace a získali mezinárodní renomé díky bezprecedentnímu zásahu ve válečné zóně v Libanonu, od té doby se organizace stále rozrůstá.

V roce 1999 zahájili Lékaři bez hranic celosvětovou kampaň Access to Essential Medicines (kampaň za dostupnost základních léků) a v roce 2002 iniciativu Léky pro opomíjené choroby. Obě si kladou za úkol zvýšit přístupnost léků populacím v chudých zemích a zároveň zvýšení povědomí o tzv. opomíjených chorobách (např. kala azar, Chagasova choroba, spavá nemoc apod.), které jsou farmaceutickými firmami opomíjeny, protože statisíce postižených nemohou za léky zaplatit.

V říjnu 1999 získali Lékaři bez hranic Nobelovu cenu za mír jako ocenění za svoji celosvětovou humanitární činnost a šíření informací o humanitárních a zdravotnických krizích.

Lékaři bez hranic dnes působí ve více než 65 zemích, kde probíhá na 430 projektů. Na projektech Lékařů bez hranic se podílí ročně přes 6 500 zahraničních spolupracovníků,kterým na misích asistuje přes 25 000 místních zaměstnanců. Na mise vyjíždí nejen vysoce odborný zdravotnický personál, ale také specialisté na úpravu pitné vody a hygienu, logistici a administrativní pracovníci. O jejich nepostradatelnosti svědčí nejen to, že v roce 2011 ošetřili celkem 7 334 066 osob.
 
Více o Lékařích bez hranic na : http://www.lekari-bez-hranic.cz/


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.