Share |

2. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VÝZVY PRO AUTORY ART BOOKS WANTED

Art Books Wanted

EDITION LIDU VYHLAŠUJE

2. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VÝZVY
PRO AUTORY ART BOOKS WANTED 

Nakladatelství EDITION LIDU s potěšením vyhlašuje 2. ročník mezinárodní výzvy pro autory s názvem ART BOOKS WANTED, která byla poprvé s úspěchem organizována v roce 2012.

 
2. ročník přináší nejen hlavní cenu pro vítěze 1000 € (tedy 25 000 Kč), ale také mnoho zajíma­vých tvůrčích příležitostí pro přihlášené autory. Vyhlášení letošního ročníku je doprovázeno uvedením nových webových stránek a vizuální identity projektu ART BOOKS WANTED 2013.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 21. KVĚTNA 2013

MEZINÁRODNÍ POROTA A OCENĚNÍ

HLAVNÍ CENA 25 000 KČ
 

MOŽNOST PUBLIKOVÁNÍ VAŠÍ TVORBY
MEZINÁRODNÍ PREZENTACE A VÝSTAVY
PRODEJNÍ PLATFORMA PRO LIMITOVANÉ EDICE
 
Přihlášená díla budou hodnocena ve 2 kolech. Umělecké vedení EDITION LIDU v 1. kole posou­dí všechna předložená díla, z nichž vybere 50 projektů. Tato díla postoupí do 2. kola a budou prezentována na webových stránkách projektu a komunikována v oficiálním mezinárodním Newsletteru.
Ve 2. kole budou vybraná díla posuzována mezinárodní porotou, jež bude složena z umělců, kurátorů a odborníků na poli designu a knižní kultury. Porota vybere 12 nejzajímavějších pro­jektů, jejichž autoři získají ocenění ABW Award 2013 v příslušné kategorii a další možnosti tvůrčí spolupráce. Členové poroty budou následně hlasovat o vítězi, jehož dílo nejvíce zaujalo kvalitou zpracování, námětem a originalitou. Autor vítězného díla obdrží hlavní cenu 1000 € (25 000 Kč).
Oceněným autorům bude vyhrazena kvalitní prezentace na webových stránkách projektu. Výsledky budou také vyhlášeny protřednictvím mediálních partnerů na mezinárodní úrovni. Vybraní autoři budou mít dále příležitost prezentovat svá díla na prestižních výstavách. EDITION LIDU také společně s autory zváží vydání vybraných děl.

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKY NAJDETE NA
http://www.editionlidu.com/artbookswanted/

 

PŘIHLÁŠKU V PDF SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE
http://www.editionlidu.com/artbookswanted/ABW-SubmissionForm-PaperCZ.pdf

 

 

KOMU JE VÝZVA URČENA 
Výzva k předkládání přihlášek je otevřena umělcům, ilustrátorům, grafickým designérům, fotografům, spisovatelům, studentům umění a designu, nově také nezávislým nakladatelům a všem tvůrčím duším. 

 

JAKÁ DÍLA MŮŽETE PŘIHLÁSIT 
Do projektu ART BOOKS WANTED můžete přihlašovat autorské knihy, originální komiksy, ziny, typografické knihy, ručně tištěné knihy, ilustrované povídky, knihy pro děti, fotografické kata­logy, interaktivní knihy využívající elektronická média (PC, epub, iBooks, aplikace apod.) a další originální knižní formy.

Přihlášená díla mohou mít podobu návrhů či maket určených k publikování. Může jít také o knihy (sešity, složky, desky apod.) tištené v limitovaných edicích nebo o unikátní umělecká díla a konceptuální projekty využívající knihu jako umělecké médium. Díla mohou mít libo­volný námět a použitou techniku, s texty v češtině, angličtině a dalších světových jazycích nebo díla zcela bez textu.

 

ORGANIZÁTOR – EDITION LIDU
EDITION LIDU je mezinárodní nakladatelství se sídlem v Praze. EDITION LIDU spolupracuje s českými i zahraničními autory, umělci, ilustrátory a designéry. Společně s nimi pracuje na tvorbě krásných, originálních a inspirativních knížek, které povznášejí ducha, otevírají mysl a přinášejí svěží kulturní vítr.
V roce 2011 EDITION LIDU založila Kolekci uměleckých knih, do které pečlivě vybírá nové akvizice společně s renomovanými umělci a odborníky (také v rámci projektu ART BOOKS WANTED). Knihy zařazené do této kolekce představují unikátní autorské počiny s výjimečnou výtvarnou kvalitou, koncepcí a zpracováním. EDITION LIDU je rovněž otevřena spolupráci s uměleckými kolektivy a vydavateli, kteří se podílejí na inovativním myšlení v knižní kultuře a umění obecně.
VÍCE O EDITION LIDU SE DOZVÍTE NA
http://www.editionlidu.com/

MINULÝ ROČNÍK- ART BOOKS WANTED 2012
Výzva pro autory ART BOOKS WANTED 2012 byla organizována nakladatelstvím EDITION LIDU s cílem podpory a prezentace současné umělecké tvorby, designu a knižní kultury v me­zinárodním měřítku. Do soutěže byla přihlášena díla autorů z celého světa: Velká Británie, USA, Francie, Švýcarsko, Itálie, Španělsko a další. Bylo oceněno celkem 12 výjimečných projektů.
 

Mezi oceněnými autory zazářila také řada českých jmen: Martina Hamouzová (oceněna za au­torskou knihu Radost a Žalost), Františka Lachmanová (oceněna za komiks Sicktown), Tereza Vostradovská (oceněna za knihu a krátký film Duše), Kateřina Sechovcová (oceněna za interak­tivní knihu Cirkus Scartoni) a Studio Kultivar (oceněno za knihu My leporello).

Ocenění autoři byli prezentováni prostřednictvím médií a také na výstavách a festivalech s celkovou návštěvností přesahující 60 000 diváků. Nakladatelství EDITION LIDU navázalo tvůrčí spolupráci také s dalšími účastníky soutěže. Projekt ART BOOKS WANTED nabídl také skvělou příležitost pro autory limitovaných edicí, jejichž knížky a ziny se díky kvalitní prezenta­ci na výstavách EDITION LIDU s úspěchem vyprodaly.

 

OCENĚNÉ PROJEKTY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT NA OFICIÁLNÍCH WEBO­VÝCH STRÁNKÁCH PROJEKTU:

http://www.editionlidu.com/artbookswanted/previous-edition/


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.