Share |

Začíná čínský rok draka. Co jej zahájit studiem tradiční čínské medicíny?

foto TCM Clinic

Vládcem nového čínského roku, který začíná právě dnes, je vodní drak. Bude transformační a máme se prý nač těšit. V jeho první polovině se bude každý z nás nořit do vlastních hlubokých vod a řešit, co dělá, proč to dělá a jaký je smysl jeho bytí. V druhé polovině vzlétneme na dračích křídlech a začneme věci, které jsme před tím vyhodnotili jako pro nás přirozené a smysluplné, realizovat. Možná někteří z vás najdou svou opravdovou cestu ve studiu tradiční čínské medicíny.

Pokud patříte mezi ty, kteří se nespokojují s metodami a výsledky našeho západního zdravotního systému a hledají rozumné alternativy, možná vás zaujme příležitost studia tradiční čínské medicíny. Vedou ho největší profesionálové v oboru, kteří do dnešního dne úspěšně vyléčili mnoho pacientů a stanovili celou řadu různých diagnóz. Přípravný ročník Školy tradiční čínské medicíny zahajuje 23. února 2012, přihlášku je však třeba podat do konce ledna.

Čínská medicína se proslavila především nesmírně propracovaným teoretickým systémem, který čím dál tím více obdivují i „normální“ lékaři západního světa. Já jsem jedním z nich – jako gastroentolog internista jsem se často setkával s tím, že přestože podle všech vyšetření byli pacienti v pořádku, jejich problémy nemizely. Hledal jsem jiný přístup, sofistikovanější, něco co má dlouho tradici a dá se naučit. Po první návštěvě Číny na začátku 90. let jsem to našel. Bavilo mě, že je to opakovatelné, vysvětlitelné, předatelné a přitom to má úplně jiná pravidla. Čínská medicína zohledňuje například i to, jaké je počasí, jak se člověk vyspal, jaký je typ, jak se najedl, jestli má nebo nemá stres... Poklad. No a když jsme se v tom s mými kolegy dostatečně vzdělali a vyzkoušeli si na velkém počtu pacientů, že to opravdu funguje, rozhodli jsme se začít předávat naše vědomosti a zkušenosti dál,“ říká odborný garant a hlavní lektor Školy tradiční čínské medicíny a zároveň přednosta kliniky čínské medicíny TCM Clinic MUDr. Jozef Lucký.

V rámci jednosemestrálního přípravného ročníku i navazujícího tříletého studia jsou studenti Školy tradiční čínské medicíny zasvěceni do teorie pěti základních léčebných směrů – akupunktury, fytoterapie (léčba bylinami), masáží Tui Na, dietetiky (léčba stravou), a energetického cvičení Qi Gong. Sama teorie je sice nesmírně zajímavá, ale aby správně fungovala, je třeba ji neustále procvičovat. I na to se na škole myslí, a proto je součástí výuky celá řada praktických seminářů a pro zájemce ve třetím ročníku dokonce cesta do Číny, kde získávají praxi na ambulantních odděleních Univerzitní nemocnice.

Na školu se mohou hlásit jak vystudovaní lékaři, tak laici. Mezi současnými studenty byste tedy našli třeba studenty humanitních vysokých škol, podnikatele nebo bankéře, kteří svůj volný čas rádi tráví smysluplně a uvažují o tom, že až jednou budou chtít svůj život přesměrovat jinam, otevřou si svou terapeutickou praxi. Například hodiny moderní medicíny, která je pro nezdravotníky součástí studia, jsou pro ně poměrně složité, ale zajímavé je, že medicínou nepolíbení to mají přesto v lecčems lehčí. „S přijetím základních principů čínské medicíny mají větší problém doktoři než nedoktoři. Pro ty bývá obtížné oprostit se od toho, co se během své předchozí praxe naučili - aby se najednou na ledviny dívali nejen jako na orgán, ale také jako na prvek vody a pokladničku energie. Číňané přemýšlejí v rámci makrosvěta a mikrosvěta a k interpretaci používají symboly. Když má v sobě pacient oheň, dělá v něm dobré i špatné věci. Během léčby tedy oheň někde podpoříme a jinde jej zastavíme. Takto dojde ke konstituční změně a pacientovi najednou zmizí afty z úst a přestane mu bušit srdce. V západní medicíně by s každým z těchto symptomů chodil k jinému odborníkovi,“ vysvětluje MUDr. Jozef Lucký.

Po úspěšném zakončení studia se člověk stává terapeutem tradiční čínské medicíny, který je schopen určit správnou diagnózu pacienta (samozřejmě opřenou o pravidla TČM) a na jejím základě vypracovat léčebný plán ušitý na míru pacientovi i okolnostem. Umí provést adekvátní léčebny zákrok pomocí jednou z pěti metod od akupunktury až po dietetiku a dokáže pacientovi doporučit, jak se o sebe i po ukončení samotné léčby starat, aby si co nejdéle udržel v dobré zdravotní kondici. No a samozřejmě je takový „hotový“ student schopen provozovat praxi a zvládnout v této souvislosti řadu organizačních, legislativních i ekonomických otázek.

Text: Ivana Marcinova

Více informací o Škole čínské medicíny najdete na www.tcminstitut.cz.
Pokud byste si chtěli tradiční čínskou medicínu vyzkoušet na vlastní kůži, pak mrkněte na www.tcmclinic.cz


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.