Share |

Za barem Igor Korpaczewski

Diskuse Za barem Igor Korpaczewski se uskuteční ve středu 29. 6. v 18.00 v kavárně Domu U Kamenného zvonu. Poslední pořad před létem! (v létě se diskuse nekonají) VSTUP ZDARMA!

Oč jde? Diskusní pořad s umělci vystavujícími v expozici Po sametu. 
Igor Korpaczewski, často vystupující pod psedudonymem KW nebo Q, (nar. 1959 v Praze) absolvoval v letech 1983–1989 pražskou AVU. Vedle malby se věnuje také hudbě. Od roku 1993 působí jako odborný asistent malířského ateliéru Jiřího Sopka na pražské AVU.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.