Share |

VEČER VĚNOVANÝ JOSIPU PLEČNIKOVI V KOSTELE NA JIŘÁKU

Josip Plečnik a kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
11. května v 19.30 hodin
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3

 
Plečnikův rok - 145 let od jeho narození a 60 let od jeho úmrtí. Toto významné jubileum si připomíná i Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Josip Plečnik, vynikající slovinský architekt, který působil také v České republice, hrál v minulosti na této škole významnou roli.
UMPRUM pro toto významné výročí připravila 11. května ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně a Velvyslanectvím Slovinské republiky v Praze slavnostní večer spojený s pásmem přednášek a prohlídkou kostela.  
„Josip Plečnik nejen, že se zapsal v dějinách české architektury jako významný architekt úprav Pražského hradu, ale také jako pedagog na naší škole. Od roku 1910 do 1921 zde působil jako profesor architektury a významně ovlivnil soudobou generaci mladých architektů“ vysvětlil rektor prof. Jindřich Smetana, proč UMPRUM iniciovala tento slavnostní večer.
Návštěvníci se mohou těšit na přednášku o významu a historických souvislostech projektu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně  prof. Jindřicha Vybírala z UMPRUM. S e současným provozem a dalšími funkcemi kostela je seznámí farář Dr. Jan Houkal. Liturgickým předmětům navrženým Josipem Plečnikem  bude věnována přednáška předního slovinského teoretika umění Dr. Dajmjana Prelovšeka. Prezentace budou doprovázeny projekcí.
V rámci programu bude návštěvníkům umožněna prohlídka krypty kostela.
VSTUP ZDARMA
 
Program večera

  • uvítání a úvodní slovo - farář Dr. Jan Houkal, rektor UMPRUM prof. Jindřich Smetana a velvyslanec Slovinské republiky v ČR, J. E. Leon Marc.
     
  • přednáška  - Význam a historické souvislosti projektu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně  - prof. Jindřich Vybíral (UMPRUM)
     
  • pohled na liturgii a další funkce kostela z hlediska současného uživatele - Dr. Jan Houkal, farář (Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně)
     
  • přednáška - Liturgické předměty navržené Josipem Plečnikem - Dr. Damjan Prelovšek

 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.