Share |

Tip na výstavu: Ta realita výtvarníka a skláře Ondřeje Strnadela

foto: archiv autora

Ta realita
Ondřeje Strnadela
Galerie Kuzebauch
Říčanova 19, 169 00 Praha 6
18/04 – 17/06 2014
 
 
Objekty nejen výtvarníka, ale i skláře Ondřeje Strnadela nekřičí vyzývavě do světa „dívejte se na mě“, přesto dokážou upoutat pozornost - díky nápaditosti autorovy práce s realitou, využívající často nadsázku či vtip - civilně a střídmě, bez potřeby okázalých gest.
 
Strnadelova estetika netkví ve vesmíru nad vesmírem ani ve zbytnělém egu umělce, je pevně svázána s naším světem. Nemusí jej ohýbat ani deformovat, aby mu byl schopen dodat čtvrtý rozměr, onu esenci, bez níž by umění bylo exaktní vědou. Možná právě autorova schopnost objekty si nejen navrhnout, ale i stvořit, je důvodem, proč jsou tak „člověčí“ a „zemské“. Proč mají duši. Z bezbarvé všednosti se díky imaginaci a zručnosti Ondřeje Strnadela stává živá TA REALITA – žádná země za zrcadlem, ale zrcadlo samo.
 
PhDr. Petr Nový
hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
kurátor Galerie Kuzebauch
 
Objekty vznikají v jeho rukou na huti. Rychlost tuhnutí skloviny určuje tempo práce a definuje tvar. Organičnost jeho objektů vzniká foukáním a tvarováním skla „z ruky“ pomocí klasických dřevěných nástrojů, z nichž některé se do tvaru otiskují více než jiné. Pozorujeme to na příkladu sklářské lžíce, kterou Strnadel používá i jako formu. Fouká do ní nebo ji přímo otiskuje do skla. Lžíce zbavená rukojeti se sama stává miskou. Mísa, ústřední téma Strnadelovy práce, může být „pouze“ uměleckým, ale i užitným objektem, je formou dvou tváří, mění se a přelévá podle úhlu pohledu. Jak říká autor, „je místem, kde se odehrává děj“.
 
Barevnost převážně silnostěnných objektů vzniká zatavováním barevných střípků i v několika vrstvách. Pak následuje další převrstvení křišťálovou sklovinou a rozfouknutí. Střípky získají rozestupy a zesvětlí barevnost hmoty v tlumené odstíny, jež často výtvarník nasvětluje a jejichž hloubku odhaluje brusem a vyleštěním, kterým své dílo zakončí.
 
- - -
 
Ondřej Strnadel se narodil roku 1979 ve Valašském Meziříčí a stále zde žije. Sklu se začal věnovat na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí, po krátkém studiu na Pedagogické fakultě na Univerzitě Palackého v Olomouci zakončil svá studia v Ateliéru průmyslového designu pod vedením profesora a sochaře Pavla Škarky na Univerzitě Tomáše Bati, na Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně.
Od roku 2000 pracuje jako pedagog na SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí a na Univerzitě Tomáše Bati na Fakultě multimediálních komunikací. Realizoval skleněné plastiky pro významné české skláře, například pro Vladimíra Kopeckého, Jiřího Šuhájka a další.
 
 
O Galerii Kuzebauch
Galerii Kuzebauch v pražském Břevnově založila v roce 2012 společnost Happy Materials. Nachází se v nově zrekonstruovaných prostorách krámů v domě z první republiky, kde zároveň sídlí i knihovna materiálů matériO. Program galerie Kuzebauch je propojen s činností knihovny, zaměřuje se na výstavy materiálů nebo děl designérů, výtvarníků a umělců, kteří zajímavým způsobem s materiálem pracují. S galerií spolupracují výtvarníci napříč obory. Nebrání se žádné zajímavé spolupráci ani s nejmladší generací nastupujících výtvarníků. Přehlídku ateliérového skla mladší a střední generace (pro roky 2013– 2014) pro Galerii Kuzebauch připravuje kurátor Petr Nový z Muzea skla v Jablonci nad Nisou.
 
Otevírací doba galerie je od 10 do 17 h ve všední dny nebo po domluvě. Vstup do galerie je volný. Více na: www.facebook.com/galeriekuzebauch


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.