Share |

Tip na knihu: Michael Třeštík - Umění vnímat umění

Michael Třeštík vydává novou knihu.
Už název napovídá, že o umění se v ní referuje nový, nezvyklým, až snad revolučním způsobem.
Jeho exkurz ho historie umění si klade za cíl zbavit čtenáře knihy komplexů, které snad může pociťovat tváří v tvář některým uměleckým počinům.
Knížka je už v prodeji ve větších knihkupectvích.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.