Share |

Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice

Sympozium ode dneška a výstava od 24.11.

Začíná série sympozií o Svaté Anežce české - ta vyvrcholí 24.11. zahájením velké výstavy.
Mezinárodní vědecké sympozium „Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby“, kterou pořádají Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Ústav dějin křesťanského umění, Arcibiskupství pražské, Národní galerie v Praze, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, Unie katolických žen, se uskuteční ve dnech 22. – 24. listopadu 2011 v budově KTF UK, Thákurova 3, Praha 6. 

Program:

Úterý 22. listopadu 2011

8:30 registrace účastníků

9:00 slavnostní zahájení – úvodní slovo 
ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan Katolické teologické fakulty UK v Praze 
Mons. ThLic. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze 

Dopolední zasedání – vedoucí sekce Jan Royt 
9:30 – 10:05 Jiří Kuthan, Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby 
10:05 – 10:25 Petr Piťha, Úcta sv. Anežky dnes
10:25 – 10:45 Milada Říhová / Tomáš Zima, Infirmitas, charitas, caritas. Ideové a duchovní zdroje v životě Anežky Přemyslovny
10:45 – 11:05 Kornélia Takacz Kolářová, Svatá Markéta Uherská a klášter dominikánek na Zaječím ostrově na Dunaji 
11:05 – 11:35 diskuze
11:35 – 13:00 přestávka na oběd 

Odpolední zasedání – vedoucí sekce Jiří Kuthan
13:00 – 13:20 Eva Schlotheuber, Armut, Demut und Klausur – die Besitzlosigkeit als besondere Herausforderung für Klara von Assisi, Agnes von Prag und ihre Frauengemeinschaften 
13:20 – 13:40 Christian-Frederik Felskau, Die Hospitalbruderschaft
13:40 – 14:00 Johanes Neuhardt, Die Reliquie der hl. Agnes von Böhmen 
14:00 – 14:25 diskuze 
14:25 – 14:40 přestávka na kávu
14:40 – 15:00 Maria Prokopp, Die hl. Agnes von Simone Martini am Fresko in der Elisabethkapelle
in der Basilika des hl. Franziskus von Assisi
15:00 – 15:20 Bogusław Czechowicz, Anna ducissa filia regis Bohemiae hic sepulta. Pytania wókol memorii fundatorki wroclawskiego konwentu klarysek
15:20 – 15:40 Romuald Kaczmarek, „Beatae virginis imago parvula“ – obiekt dewocji i atrybut św. Jadwigi (zm. 1243). Przyczynek do ikonografii
15:40 – 16:20 diskuze
16:20 – 16:30 přestávka na kávu
16:30 – 17:15 slavnostní přednáška: Miloslav kardinál Vlk, Svatá Anežka na začátku nové doby 

19:00 setkání účastníků konference v Muzeu Karlova mostu

Středa 23. listopadu 2011

Dopolední zasedání – vedoucí sekce Zdeněk Beneš
9:00 – 9:20 Kateřina Sládková, Anna Slezská a její fundace
9:20 – 9:40 Hana Pátková, Špitální bratrstvo sv. Anežky
9:40 – 10:00 Ludmila Pospíšilová, Anežka a její boj o řeholi
10:00 – 10:25 diskuze
10:25 – 10:40 přestávka na kávu
10:40 – 11:00 Petr Kubín, Anežčina posmrtná pouť za svatozáří
11:00 – 11:20 Marta Lucie Cinciálová, Prvky ženské spirituality v listech sv. Kláry Anežce České
11:20 – 11:45 diskuze 
11:45 – 13:00 přestávka na oběd

Odpolední zasedání – vedoucí sekce Marek Pučalík 
13:00 – 13:20 Jan Royt, Příspěvek k ikonografii donátorské scény se sv. Anežkou Českou a křižovnickými velmistry
13:20 – 13:40 Helena Soukupová, Anežčin stavební a duchovní počin – klášter Na Františku
13:40 – 14:00 Markéta Jarošová, Klášterní kostely minoritů a klarisek ve Vratislavi
14:00 – 14:25 diskuze
14:25 – 14:40 přestávka na kávu
14:40 – 15:00 Jaroslav Med, Literární reflexe svatosti
15:00 – 15:20 David Tomíček, Nehet sv. Anežky
15:20 – 15:50 diskuze

Čtvrtek 24. listopadu 2011

Dopolední zasedání – vedoucí sekce Jaroslav Med

9:00 – 9:20 Tomáš Valeš, Sv. Anežka Česká u F. A. Maulbertsche na Hradišti Sv. Hypolita
9:20 – 9:40 Miloš Sládek, Beckovského Milá choť nebeského miláčka (1701)

9:40 – 10:00 Marek Pučalík, Neznámé plány J. B. Mathese pro křižovnické Agnesianum
10:00 – 10:20 diskuze
10:20 – 10:40 přestávka na kávu
10:40 – 11:00 Petra Oulíková, Barokní kult sv. Anežky České 
11:00 – 11:20 Robert Hugo, Úcta k zemským světicím v české barokní hudbě
11:20 – 11:40 Pavla Machalíková, Sv. Anežka Česká v umění 19. století
11:40 – 12:00 diskuze
12:00 – 12:20 závěrečné shrnutí konference
12:20 – 14:00 přestávka na oběd

18:00 vernisáž výstavy “Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice” (Anežský klášter)
Více o výstavě zde.

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.