Share |

Soutěž pro architekty: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

Mgr. Martin Červený, ředitel SPH / foto Vanda Velkoborská

Urbanisticko-architektonická projektová soutěž

Rozšíření hřbitova v Hostivaři, Praha 15
 
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ (SPH) vyhlašuje ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy veřejnou anonymní jednokolovou urbanisticko-architektonickou projektovou soutěž na řešení Rozšíření hřbitova v Hostivaři, Praha 15 a ideový názor na ztvárnění a funkční využití navazujících prostor.
 
Cílem zadavatele je nalézt optimální řešení nově založeného hřbitovního oddělení, které bude svojí funkcí i výrazem splňovat základní podmínku – důstojné uložení zpopelněných lidských ostatků. Soutěžící mají jinak absolutní možnost volby, jak k téma uchopit.
Architektonická soutěž na rozšíření hřbitova je v kontextu Prahy výjimečná, obdobné téma nebylo již dlouho zpracováno. Nejenom z tohoto důvodu je podtitulem soutěže otázka „Jak má vypadat hřbitov v době, která zavírá oči před smrtí ?“
Typ podle předmětu: urbanisticko-architektonická, projektová
Typ podle účasti: veřejná, anonymní
Typ podle počtu kol: jednokolová
Vyhlašovatel: SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Sekretář soutěže: Ing. Markéta Kohoutová
Datum odevzdání soutěžních návrhů: 31. březen 2016
 
Porota
Závislí: Mgr. Martin Červený, ředitel SPH; Ing. arch. Vladimír Lavrík, hlavní architekt MČ Praha 15; Ing. arch. Filip Ditrich, IPR Praha
Nezávislí: PhDr. Richard Biegel, Ph.D, ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze; Ing. arch. Svatopluk Sládeček; Ing. arch. Jan Kovář; Ing. arch. Boris Redčenkov
Náhradníci závislí: Julius Mlčoch, ředitel Pohřebního ústavu Hl. m. Prahy
Náhradníci nezávislí: Ing. Jaroslav Svoboda, Gostiwar, z.s. – místní občanské sdružení
 
Kontakt: Bc. Jolana Danková | dankova@ipr.praha.eu
 
Soutěžní podklady jsou ke stažení na http://www.iprpraha.cz/hrbitovhostivar

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.