Share |

Scholastika otevírá ateliér módního designu

Umělecký obor povede Alice Klouzková ze SISTERSCONSPIRACY.
Alice Klouzková
foto: pořadatel akce

Pražská škola Scholastika otevírá pro zájemce a fanoušky současného designu a umění nový studijní obor „módní design“, který od konce února povede zkušená módní návrhářka a lektorka Alice Klouzková ze SISTERSCONSPIRACY. Studenti budou mít možnost se během jednoho semestru seznámit s prací módního návrháře jak z teoretické tak z praktické stránky, seznámí se s technologií výroby oděvů, setkají se s odborníky z praxe a zároveň absolvují návštěvy nejdůležitějších centem aktuálního módního dění.

 

Scholastika vedle nového ateliéru „módní design“ otevírá také „design interiéru“ s lektory Romanem Vrtiškou a Vladimírem Žákem a pokračuje v kurzech dějiny designu, produktový design, kresba, malba či grafický design a další.

 

Více o kurzu „módní design“ prozrazuje přímo lektorka a návrhářka Alice Klouzková v krátkém rozhovoru.

 

Co bude náplní kurzu „módní design“? Jak budete své hodiny koncipovat?
Alice: Náplní kurzu je komplexní seznámení se s prací módního návrháře. Kurzy budou kombinovat teoretickou a praktickou část. V každé lekci se studenti dozvědí něco o historii, současnosti i nových tendencích v oboru, seznámí se s technologií výroby oděvů, s možnostmi prezentace a se základními pojmy z marketingu módy. Také se budou setkávat se zajímavými odborníky z praxe, které budu na hodiny zvát, a plánuji i exkurze přímo do těch nejdůležitějších center módního dění. Zároveň budou studenti pracovat i na svém vlastním kreativním projektu.

 

Kdo se může do ateliéru „módní design“ přihlásit? Musí mít již nějaké znalosti v oboru?
Alice: Do kurzu se může přihlásit prakticky každý, koho zajímá móda a chtěl by si vyzkoušet vlastní tvorbu. Předchozí znalosti nejsou nutné, výuka bude hodně individuální. V průběhu kurzu zjistíme, jaké jsou silné stránky každého studenta a ty budeme dále rozvíjet. Může se k nám přihlásit třeba čerstvý absolvent střední školy, který se chce dobře připravit na přijímací zkoušky na vysokou školu ale i člověk, který už pracuje v úplně jiném oboru, móda ho baví a módní design pro něj bude jen koníček.

 

Jsou do tvého ateliéru nějaké přijímací zkoušky?
Alice: Přijímací zkoušky budou, ale jedná se víceméně jen o rozhovor nad domácími pracemi. Formou dialogu zjistíme, jak se daný uchazeč orientuje v oboru.

 

Proč jste se rozhodla učit na Scholastice?
Alice: K tomu předávat mé zkušenosti dál tíhnu už docela dlouho. Hned po vysoké škole jsem vedla kurz Fashion design v Prague Center For Further Education a na pražské UMPRUM jsem 4 roky pracovala jako asistentky v ateliéru Módní tvorby. V současnosti na UMPRUM pracuji na dizertační práci, ve které se zabývám tradičními technikami a jejich využitím v současném oděvním designu. Dostávám se tak k široké škále zajímavých poznatků a zkušeností, tak bylo by škoda se o ně nepodělit. Práce se studenty mne baví a doufám, že studenty bude bavit můj kurz. Také se mi moc líbí celkový koncept Scholastiky jako školy, která je velmi otevřená s mladým duchem a velkým potenciálem.

 

Co bude výstupem tohoto semestrálního kurzu?
Alice: To bude hodně individuální, bude záležet na tvůrčím potenciálu každého jednotlivého studenta. Studenti budou mít pro tvorbu společné téma, ale výstupy se můžou lišit. Někdo vytvoří celou kolekci oděvů, někdo třeba jen jeden kreativní model nebo instalaci. Základem je výtvarně ztvárnit svoji vizi, odprezentovat myšlenku, přičemž prostředkům, jak toho dosáhnout, se meze nekladou.

 

Více informací o SCHOLASTICE, jejích kurzech a činnostech na www.scholastika.cz.

 

- - -

 

Alice Klouzková
Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, po studiích zde několik let působila jako asistentka v ateliéru Modní tvorba ak. mal. Josefa Ťapťucha. V roce 2005 založila společně s Janou Jetelovou studio SISTERSCONSPIRACY. Studio je známé hlavně tvorbou autorské pánské módy, kterou prezentují v České republice (Designblok, designSUPERMARKET, Fashion Shooting Stars) i zahraničí (Mittelmoda - Itálie, Central European Fashion Days – Maďarsko). Rozsah jejich tvorby na poli módního designu je ale mnohem širší. Podle jejich návrhů se realizovaly kravaty a šátky pro předsednictví ČR v EU, vytvořily také interaktivní expozici v Centru textilního tisku v České Lípě. Zabývají se stylingem, návrhy kostýmů pro film a reklamu, zakázkovou tvorbou a spolupracují i s oděvním průmyslem. Alice se zabývá také kurátorskou činností (kniha Czech Original Fashion) a v současnosti pracuje na dizertační práci Reinterpretace tradičních textilních technik v kontextu soudobého oděvního designu v rámci doktorského studia na pražské UMPRUM.
 http://www.sistersconspiracy.cz/

 

O Scholastice
Projekt, který umožňuje studovat a rozvíjet se v jinak těžko dosažitelném prostředí současné umělecké scény, je nápadem mladých výtvarníků a umělců Evžena Šimery a Ondřeje Brodyho. Scholastiku založili jako novou platformu vzdělávání v oblasti výtvarného umění, užitého umění a designu
. Scholastika zahájila svou činnost v lednu 2012 vzdělávacími kurzy určenými především studentům hlásícím se na vysoké umělecké školy. V současnosti však dává příležitost i ostatním zájemcům z řad veřejnosti, kteří se aktivně o umění zajímají, nebo i těm, kterým Scholastikou nabízené kurzy mohou pomoci v rozvoji profesního života.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.