Share |

Obrazem: Conductor - Komplexní umělecký projekt ateliéru Supermédia / UMPRUM

Conductor: Lutzová, Login Log OUt
foto: pořadatel akce

Studenti Ateliéru Supermédií vyexportovali v kontejnerech členy ateliéru do 7 měst. Ti na místě vytvořili nebo vytvářejí vlastní procesuální performance. Výsledky procesů i průbězné záznamy, posílají ve formě různých artefaktů do centrálního konteineru na Václavské náměstí, který pojali jako pouliční Souvenir shop. Václavské náměstí je místo, kde se rozmělňuje naše kulturní identita, proto záznamy z jejich práce v jednotlivých konteinerech nechávají vstoupit na černý trh. Všechny konteinery průběžně propojují video přenosem, tak vniká jednotný rámec -- conductor.

Kurátor: Jen Kratochvil
Grafický design: Jan Novák
Koncept výstavy: Jakub Jansa
 
 
O projektu
 
Komplexní umělecký projekt ateliéru Supermédia / UMPRUM prochází napříč lokálním sociopolitickým prostředím. Vystupuje mimo uzavřené galerijní klima a otevírá přímou konfrontaci s veřejným prostorem prostřednictvím široké škály sobě blízkých výrazových prostředků, rozvíjí a znovu definuje původní koncept „supermédia“, pojmu ustanoveném před šesti lety Federicem Díazem a Davidem Kořínkem.
 
Sedm transportních kontejnerů umístěných v urbanisticky exponovaných lokalitách sedmi měst České republiky společně, díky vzájemnému přímému video streamingu, tvoří jediný kompaktní rámec pro prezentaci současného umění. Otevírá se dialog napříč městy. Kontextuální ohled se tak rozšiřuje do roviny simultánního vnímání pěti zcela svébytných míst za vzniku jediného celku, jediného organického tvaru negujícího konvenční prostor.
 
Supermédia, jako nositele nesčetných dispozic formy i obsahu, dosaženo, ani v rámci tak širokého projektu, samozřejmě nebude. Neukončenost je totiž samotnou podstatou supermédia. Avšak díky kreativním i materiálovým možnostem vzniká velice konkrétní naznačení komplexního supermédia.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.