Share |

Loutky v nemocnici pomáhají malým pacientům, aby se zase smáli

Predani seku Loutkam v nemocnici
foto: pořadatel akce

Od roku 2002 navštěvují herci, hudebníci a terapeuté nemocné děti tam, kde je dětského smíchu velmi málo. Hrají v hernách českých nemocnic i u jednotlivých lůžek dětských pacientů. Od roku 2005 se tak děje pod hlavičkou občanského sdružení Loutky v nemocnici. Za osm let pravidelné činnosti rozesmáli desetitisíce dětí, odehráli tisíce představení a zazpívali desítky tisíc písniček. Jen v loňském roce uskutečnili více než 200 denních návštěv!

Projekt psychoterapeutické pomoci Loutky v nemocnici bude i v roce 2013 nadále pravidelně realizovat svá představení ve více jak 20 nemocnicích a léčebnách od Českého Krumlova až po Olomouc. Zavítá i na letní tábory dlouhodobě nemocných dětí a připravuje pro letošní rok také novou premiéru určenou pro oddělení s nejpřísnějším hygienickým režimem.

Děti si mohou prostřednictvím loutek, maňásků či mediálně známých „Dobronožek“ odpočinout od starostí spojených s náročnou a mnohdy i velmi bolestivou léčbou. Členové sdružení pro ně mají připraveny nejen loutkové hry, ale i veselé písničky, říkanky, hádanky a další zábavně-terapeutické aktivity, které dokáží ulehčit proces uzdravování a umožní dětem alespoň na chvíli zapomenout na tísnivé pocity z pobytu v nemocnici.

Každý rok je v České republice hospitalizováno téměř 180 tisíc dětí, které dlouhodobé odloučení od rodiny a náročnou léčbu snáší velmi těžce. Psychosociální stav dětských i dospělých pacientů je základem pro úspěšnou léčbu. I v letošním roce se může sdružení opřít o své partnery a dárce a tak spoustě z nich může pomáhat.  „Jsme rádi, že projekt Čtení pomáhá se stal dlouhodobým partnerem našeho sdružení. Stejně tak nás nesmírně těší podpora individuálních dárců, které jsme v loňském a letošním roce oslovili, a kteří nám pomáhají naplnit naše poslání, často i když sami nejsou v jednoduché situaci,“ uvádí Jakub Matějka ze sdružení Loutky v nemocnici a dodává „Díky finanční podpoře je možné rozšiřovat naše působení na nová místa a s pacienty i nemocničním personálem systematicky pracovat, což zvyšuje přínos celého projektu.“ 

Při přípravě návštěv spolupracují loutkoherci nejen s lékaři a nemocničním personálem, ale také s rodiči dětí, pedagogy a herními terapeuty. Díky tomu mohou nabídnout zábavný a zajímavý program určený pacientům všech dětských věkových kategorií. Mnohdy se jim i podaří za pomoci loutky navázat s pacientem natolik pevný vztah, že se děti svěří i s obavami, o nichž dosud s lékaři odmítaly mluvit.

Dramaterapie má u dětí velký úspěch a pozitivně ji vnímají i rodiče a nemocniční personál. Malé děti trpí kromě své nemoci především odloučením od rodiny, stýská se jim a dlouhodobá léčba je pro ně psychicky velmi náročná. Díky loutkám mohou alespoň na chvíli zapomenout na svá trápení a bolístky a zase se od srdce zasmát,“ dodává Marka Míková, spoluzakladatelka o.s. Loutky v nemocnici.

Občanské sdružení Loutky v nemocnici realizuje svůj projekt v nemocnicích a léčebnách po celé České republice. Ročně uskuteční více než 200 návštěv a osloví přes 4000 dětských pacientů, kterým rozdává nejen radost a dobrou náladu, ale i drobné dárečky.

Více o projektu Loutky v nemocnici
Občanské sdružení Loutky v nemocnici se již 8. rokem zasazuje o ulehčení pobytu dětí v nemocnicích a léčebnách prostřednictvím loutkového divadla, her a písniček. Sdružení působí po celé republice, nejvýrazněji však spolupracuje s FN Motol a FN Brno. Více na www.loutkyvnemocnici.cz.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.