Share |

Kurt Gebauer: Letmý průnik z Dlouhé do hlubin NoD ve třech etapách

Etapa třetí: Letmý průnik do dějin Státu Gebauer, hlavně v oblasti plavby.
foto: pořadatel akce

Kurt Gebauer: Letmý průnik z Dlouhé do hlubin NoD ve třech etapách
Etapa třetí: Letmý průnik do dějin Státu Gebauer, hlavně v oblasti plavby
Vernisáž 7.1. v 19:00
Výstava potrvá od 8.1 do 31.1. 2014
Kurátor: Jiří Machalický
 
Kurt Gebauer vyšel z tradic českého a evropského sochařství a brzy si našel vlastní cestu. Originálním způsobem obohatil proud nové figurace. Dospěl k typické nadsázce a grotesknímu či ironickému ztvárnění nejrůznějších situací příznačných pro svou dobu a vyjadřujících v rafinovaných jinotajích vztahy ve společnosti. Ovládá klasické sochařské techniky, ale zajímá ho spíš netradiční užití nejrůznějších materiálů od kamene a dřeva až po textil, seno, dráty, pletiva, fólie či laminátové hmoty a elektrické světlo.
 
Má velký cit pro zasazení soch do volného prostoru, do přírody i do městského prostředí, do vnější i vnitřní architektury. Vytváří trvalé i dočasné instalace. Často jsou jeho sochy dominantní, výrazné a nepřehlédnutelné, jindy naopak s jemností a dokonce až nenápadností dokreslují prostor. Vždy však za užití materiálů, které s prostředím či tématem dokonale souznějí. Citlivými zásahy doplňuje části krajiny, jako příklad poslouží projekt hřiště jako krajiny nebo parku. Dostal i příležitost řešit část divadelního interiéru.
 
Zabývá se několika námětovými okruhy, rozvíjí své dílo v několika liniích, které se někdy přerušují a pak na sebe znovu navazují. Jeho tvorba je aktuální a přitom nadčasová. Vychází sice často ze společenských proměn, reaguje na určité politické události, ale přitom mají série kreseb nebo sochařské návrhy a realizace obsah, který se nás týká v každé době, ať už žijeme v totalitním režimu nebo v demokratických podmínkách. Jeho tvorba nikdy není pouhým manifestem, který má vyjádřit mravní postoje. Přináší totiž vždycky výpověď o každodenním životě, projevuje se v ní smysl pro jeho rozmanitost a proměnlivost. Zrcadlí se v ní i nevšední pozorovatelský talent. Kurt Gebauer dokáže vyjádřit všednost tak poutavým způsobem, že trvale vzbuzuje pozornost, a to u starší i mladší generace. Jeho projev působí mladě a živě, protože vychází z nejjemnějšího a nejpřesnějšího vystižení toho, co se kolem nás děje.
 
K jeho od studijních let rozvíjeným motivům patří plavkyně nebo vznášející se figury. K jejich ztvárnění volí nejrůznější materiály - od „vycpaných“ soch šedesátých a sedmdesátých let až po užití laminátů a elektronických zařízení. Navíc k nim existují četné kresby, na kterých je zřetelně vidět, kterými směry se jeho tvorba rozvíjí. Je z nich zřejmé, jaké motivy sochař sleduje, co poutá jeho pozornost. Jeho projev je intuitivní, promítá se do něj to, co většinu z nás zajímá. Reaguje na situace, které všichni zažívají nebo o kterých každý sní (létání). Kurt Gebauer má štěstí v tom smyslu, že oslovuje široké vrstvy lidí bez ohledu na jejich vzdělání. Svým živým přístupem a neustálou aktivitou příznivě ovlivňuje studenty na Vysoké škole uměleckoprůmyslové i řadu dalších mladých lidí.
 
Výstava uspořádaná v Galerii NoD se soustřeďuje hlavně na témata plavkyň či vznášení, takže série kreseb v Café NoD a instalace Vznášení nad křižovatkou Dlouhé a Rybné s ní tvoří jednotu. Navíc však jde o náznak retrospektivy, aby bylo vidět, jak se proměňovaly autorovy přístupy k vytváření svých oblíbených motivů.
 
Koncepce výstavy by mohla naznačit, jak je Kurt Gebauer na jedné straně systematický a na druhé straně, jakou hravost a fantazii projevuje ve všech oblastech své práce.
 
www.nod.roxy.cz
www.facebook.com/nodprague
 
Experimentální prostor NoD je provozován za podpory Hlavního města Prahy a za podpory Ministerstva kultury České republiky.  


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.