Share |

Jak žijí děti, které mají rodiče ve vězení? Petice chce situaci zlepšit.

foto JK

(DIHR) dánský institut pro lidská práva se zabýval situací a práv evropských dětí, které mají jednoho či oba rodiče ve vězení, což se logicky nemile odráží na kvalitě jejich života a výchovy. Proto Český helsinský výbor vyzývá k podpoře petice za podporu těchto dětí.

Dnes je v Evropě asi 800 000 dětí, které mají jednoho či oba rodiče ve vězení. Proto se organizace EUROCHIPS (European Network for children of imprisoned parents) rozhodla připravit petici, adresovanou členům Evropského parlamentu, která si klade za cíl zlepšit situaci těchto dětí.

I přes tyto statistiky a mnoho kritik ze stran pediatrů a dětských psychiatrů se situace těchto
dětí nijak nemění. Dopady na děti uvězněných rodičů nejsou doposud nikde zohledněny, přestože
například Ralph Metzner ve své knize The Roots of War and Domination(2008) uvádí, že přerušení
kontaktu matky s dítětem může způsobovat to, že v dospělosti bude mít jedinec sklony řešit krizové
situace násilím a podobně. Uvěznění rodiče se může stát stigmatizujícím a vystavuje dítě zvýšeným
rizikům v průběhu jeho psychosociálního rozvoje. Při tom by stačilo zavést několik jednoduchých
změn do zastaralé koncepce vězeňství, které by nemusely být ani tak nákladné a přitom by mohly
být velice účinné a dostatečně by zmírnily traumatické dopady, které věznění rodičů přináší.

– Zlepšení podmínek návštěv ve věznicích, což zahrnuje více návštěvních hodin, lepší
zaškolení vězeňského personálu a povolení udržovat co možná nejběžnější kontakt s
rodičem ve vězení (setkání v lepších, tedy nějak příjemně zařízených prostorách, či v
nějakém parku, zahradě a podobně, také personál by měl představovat spíše ''lékaře''
jako v nemocnici, než-li bachaře v uniformách).
– Vytvoření národních monitorovacích skupin, které budou usilovat o zviditelnění této
problematiky a udržení standartu kvality návštěv ve věznicích

Český helsinský výbor vyzývá k podpoření petice a o vynaložení veškeré energie na pomoc těmto
dětem v náročných etapách jejich života. I ony jsou součástí naší společnosti a naší budoucností.
Odkaz na petici : http://www.petitionbuzz.com/petitions/chipshaverightstoo
http://eurochips.wordpress.com/

 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.