Share |

Gauguin, Anselmo a další v Espace culturel Louis Vuitton

Somewhere Else, do 8. května 2011, Espace Culturel Louis Vuitton, Paříž

 

Pro svoji v pořadí již 14. výstavu si pařížská výstavní síň Espace culturel Louis Vuitton vybrala další variaci na téma cestování a v rámci výstavy Somewhere Else (Někde jinde) díla osmnácti umělců, kteří se označují jako„expedicionisté“. Jejich krédem je expedice jako umělecký prožitek.

 Stále více umělců si volí tuto uměleckou cestu, která spočívá v instalaci uměleckého díla v různých prostředích a kontextech s cílem jinak jej interpretovat, dát mu jiný význam, či případně přímo tvoří umělecké dílo mimo běžné prostředí.

Charakter expedice, na níž se všichni tito umělci vydali, je pokaždé jiný. Tento pohyb, poznávání nových prostředí a lidí – někdy zdálky, někdy zblízka, ale vždycky „někde jinde“ – dává umělci možnost vytvořit dílo, jejž charakterizuje především jeho okolí.

 

Výstava Somewhere Else jako prvního symbolicky představí tragicky zesnulého Base Jana Adera, který se v roce 1975 vydal na přeplavbu Atlantického oceánu na nevhodné lodi a při svém pokusu zahynul, a kultovního umělce Giovanniho Anselma, který vylezl na sopku Stromboli jako výraz spojení s nekonečnem. Výstava též složí hold uměleckému odkazu – ve své době revolučnímu – z „tichomořského“ období Paula Gauguina. Jeho zkušenost zdůrazňuje poetickou nutnost odcházení – zdá se, že autentické umění může vzniknout a existovat pouze „někde jinde“.

 

Koncept „jinde“ v geografickém pojetí ve svých dílech zkoumá několik dalších vystavovaných umělců, například Joanna Malinowska cestovala do nejzazších koutů Arktidy. Laurent Tixador a Abraham Poinchaval vyrazili na mobilní troglodytickou expedici do podzemí. Fernando Prats zachycuje ve svých dílech stopy vulkanické erupce. Fabrice Langlade vymyslel projekt instalace porcelánového mostu v mongolské stepi. Luca Mattenbergera fascinuje měsíc a Laurent Mulost navrhuje umělecká centra v neobvyklých formách a lokalitách.

 

Hledání „jiného“ a interakce je smyslem díla Yanna Dumogeta a Marca Horowitze. Lucy a Jorge Ortovi reflektují ve svých dílech na touhu zrušit národnosti. Expedice se zde představuje i ve formě vzpomínky na dávnou dobu, jako například u Tia-Calli Borlasové. Pro Oliviera Leroie a Alix Delmasovou je „jinde“ nejen koncept geografický, ale také kontextuální.

 

Někteří lidé očekávají od expedice informace o stavu světa, zatímco jiní ji vnímají jako osobní zkoušku a další zase jako dobrodružství. Cílem je, jako u Andrease Angelidakise, dosáhnout nejvyšší formy tvorby – vydat se na objevitelskou výpravu do virtuálních světů, plodů digitální civilizace.

 

Vystavovaní umělci: Paul Gauguin, Giovanni Anselmo, Bas Jan Ader

Andreas Angelidakis, Tïa-Calli Borlaseová, Alix Delmasová, Yann Dumoget, Marc Horowitz, Fabrice Langlade, Olivier Leroi, Joanna Malinowska, Luc Mattenberger, Laurent Mulot, Lucy + Jorge Orta, Fernando Prats,

Laurent Tixador a Abraham Poincheval

Kurátor výstavy: Paul Ardenne

Architekt výstavy: Jeanne Dumont, registrovaný architekt (D.P.L.G.)

jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.