Share |

Deset důvodů, proč by měl stát podporovat film

foto JK

Prezident Klaus minulý týden opět vetoval nový návrh zákona o podpoře kinematografie. Podle Klause je filmový průmysl klasickým podnikáním, a nemá tudíž nárok na státní podporu. Dvacetiletý spor o nový kinematografický zákon má bohaté podhoubí - vyhraněné debaty veřejnosti i politiků i neochota ministryně kultury zákon podpořit.
Tady je deset důvodů, proč by podle mě měl být film podporován ze státního rozpočtu.
 
1)      Umění, kultura je veřejně prospěšná činnost, stejně jako sport, jehož podpora je v ČR legislativně upravena.
 
2)      Stát se zavázal dlouhodobě odvádět 1% ze státního rozpočtu na kulturu. Celé 1 % neodvádí.
 
3)      Film, kultura kultivují a vzdělávají společnost. Nejsou jen „nadstavba“, která spotřebovává zdroje z produktivnějších sektorů. Vytváří část HDP, zaměstnává mnoho lidí a produkuje kreativitu, která je označována jako jeden ze základních pilířů udržitelného rozvoje.
 
4)      V roce 2008 schválila vládním usnesením č. 1452 Vláda ČR Státní kulturní politiku (dále jen KP), dokument, který stanovuje strategické cíle a úkoly k jejímu naplnění. “Chceme, aby v roce 2015 byla kultura chápána ještě více jako odvětví, do kterého je nejen vhodné, ale i výhodné investovat čas, energii a lidský i finanční potenciál,“ říká v úvodu KP tehdejší ministr kultury Václav Jehlička. KP obsahuje hodnocení vývojových tendencí kultury, dosavadních koncepcí české kulturní politiky, českých i globálních předpisů, přehled finančních zdrojů a podklady pro SWOT analýzu.
 
5)      Kromě Státního fondu existuje celkem málo možností grantové podpory filmu.
 
6)      Na rozdíl od příspěvkových organizací státu (např. Národní divadlo) a kulturních grantů není Státní fond pro podporu a rozvoj financován přímo ze strany státu. Fond hospodaří s financemi, které vyberou kina (1 Kč z prodané vstupenky), a s příjmy z TV reklamy. Tu platila ČT, ale od r. 2012 reklamu nesmí vysílat, proto tuto povinnost převzaly komerční TV. První odvody ale zaplatí až během roku 2013, za rok 2012 tedy Fond hospodařil s minimálním rozpočtem a uděloval filmařům symbolickou korunu jako příslib další dotace, když se jeho příjmy navýší.
 
7)      Film je zároveň umění a průmysl, protože jeho výroba je velmi drahá a zajišťuje ji široký tým lidí. 
 
8)      Film je vývozní artikl a buduje renomé v zahraničí. Po revoluci do České republiky jezdil natáčet celý svět, a byli jsme na to hrdí. Dnes jezdí do Maďarska a dál na východ, kde je levněji a na rozdíl od nás mají funkční filmové pobídky. Pobídky v praxi znamenají, že zahraničnímu producentovi, který v dané zemi utratí stovky milionů za služby, ubytování štábu, alkohol, cigarety, benzín a další položky, vrátí ten který stát jisté procento takto vynaložených nákladů. I tak je totiž částka zahraničními štáby utracená vyšší, než peníze, které producentovi stát vyplatí zpět.
 
9)      Podpora kultury je vstupenkou do budoucnosti, jak říká i Státní kulturní politika ČR.
 
10)    Já mám v autě přívěsek Krtka. S jakou filmovou postavou žijete vy?
 
Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie
Filmové pobídky - Program podpory filmového průmyslu
Státní kulturní politika ČR 2009 - 2014
Klausovo veto


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.