Share |

Bavilo mě všecko - průřez výtvarnou tvorbou dětí odcházejících z dětských domovů

repro k akci

Výstava je intimní výpovědí mladých lidí, kteří vyrůstali v dětských domovech a v současné době žijí samostatný život nebo se připravují do něj vstoupit.

Výtvarná díla pěti autorů vznikala v průběhu několika let na sociálně-terapeutických pobytech pořádaných Občanským sdružením Letní dům. K dílům se váží texty autorů a rozhovory s těmito mladými lidmi zprostředkované skrze audio nahrávky.

Součástí výstavního projektu jsou odborné arteterapeutické komentáře, fotografie, krátká video projekce dokumentující práci s dětmi a mladými lidmi v rámci expresivních sociálně-terapeutických technik a vybrané texty z médií na téma ústavní výchovy a její transformace.
 
Bavilo mě všecko
průřez výtvarnou tvorbou dětí odcházejících z dětských domovů

termín konání: 8. 6. — 7. 7. 2012
otevírací doba: út – ne 10,00 —18,00
místo konání: Dům U Kamenného zvonu (gotické sklepení),
Staroměstské náměstí 13, Praha 1

Doprovodné programy: 20. 6. 18,00 - 19,30 a 28. 6. 18,00  - 19,30

Pořádá Občanské sdružení Letní dům

www.letnidum.cz


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.