Share |

Výstava Změny Prostředí potrvá po celou dobu mezinárodní designérské přehlídky Designblok

foto: PR

Výstava Změny Prostředí je přehlídka bakalářských prací studentů ateliéru Design prostředí, fakulty architektury, Technické univerzity v Liberci. Výstava prezentuje vybrané bakalářské projekty, které vznikly v loňském roce pod vedením Bořka Šípka, Leony Matějkové a Jaroslava Brabce. Výstava je ke shlédnutí v období od 1.10. do 31.10.2013 v Galerii KusKovu (Biskupský dvůr 6, Praha 1) a potrvá po celou dobu mezinárodní designérské přehlídky DESIGNBLOK.

Osm talentovaných studentů představí široký rozsah prací, například architektonický návrh veřejného prostranství před hlavním vlakovým nádražím v Praze, designérské intervence na secesním mostě v Chrastavě či orientační systém pro nevidomé a slabozraké pro knihovnu v Hradci Králové. Součástí jsou i fotografie, animace a scénografie. Studijní obor Design prostředí a konkrétní projekty pracují s participálním přístupem k navrhování. Vznikají tak kvalitní práce s přesahem do sociálního kontextu a mezilidských vztahů.

www.aa.tul.cz/ked
www.kuskovu.cz

Zahájení výstavy proběhne ve středu 2. 10. 2013 v 18:00 děkanem fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci prof. Ing. arch. Zdeňkem Fránekem.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.