Share |

Tip na procházku: Židovský hřbitov na Žižkově

foto jk

V Praze máme několik židovských hřbitovů - ten žižkovský je nejmenší, projdete ho za chvíli.
 
Pod prastarými stromy obtočenými břečťanem sní svůj věčný sen řada význačných i zcela obyčejných Židů. Najdete tu malé, prosté náhrobky i honosné tomby v několika stylech. Židovská obec uvádí, že hřbitov (který najdete ve Fibichově ulici pod žižkovskou věží) "byl založen v roce 1680 jako morové pohřebiště pražské židovské obce. Pohřbívalo se zde i v době další morové epidemie ve druhém desetiletí 18. století a pravidelně pak od r. 1787 do r. 1890, kdy vešel v platnost zákaz pohřbívání uvnitř města. Bylo zde pohřbeno na 40 000 osob, mezi nimi řada významných rabínů a učenců. Nejnavštěvovanější je hrob pražského vrchního rabína Ezechiela Landaua, známého též pod jménem Noda bi-Jehuda."
 
Jelikož část hřbitova musela ustoupit stavbě žižkovského vysílače, je hřbitov malý a náhrobků je zde extrémně mnoho na malé ploše. Místo je pečlivě udržováno, tráva posekaná, stromy se ošetřují a průběžně probíhají rekonstrukce významných náhrobků.
 
I přesto, že hned vedle je škola, obytné domy, restaurace a vysílač, vyzařuje místo klid a jistý vážnýpůvab. Doporučujeme sem zajít nechat na sebe zapůsobit jinou atmosféru než mají přilehlé části rozvíjející se pražské části.
 
Vstupné už se neplatí - bývalo 50 Kč, dnes je však zdarma.Lepší je také otevírací doba: 9-17, v zimě 9-16 kromě židovských svátků.
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.