Share |

Světové ocenění za vědu bez využívání zvířat vstupuje do sedmého ročníku

Lush Prize je významná iniciativa mající za cíl dosáhnout dne, kdy se bude bezpečnostní testování vykonávat bez využívání zvířat.
 
Ocenění Lush Prize, výsledek spolupráce Lush Cosmetics a Consumer Research Association (Asociace pro spotřebitelský výzkum), je největším výročním finančním oceněním v oblasti podpory iniciativ směřujících k ukončení využívání zvířat v toxikologickém výzkumu s ohledem na jeho neetičnost i na to, že jeho prostřednictvím nelze přesně předvídat dopad chemikálií na lidský organismus.
 
Lush Prize se stala celosvětově největší mezinárodní cenou, která pomáhá výzkumu a aktivistům v boji za netestování na zvířatech. Dosud bylo uděleno £1.8 milionů (cca. 52 milionů Kč). Její výherci si každoročně rozdělují £250 000 (cca 7,5 milionů Kč) jako odměnu za své úspěchy v oblasti vědy, výzkumu a boje usilujících o prosazení alternativních metod testování. Ocenění Lush Prize se snaží vyvíjet tlak na bezpečnostní testování spotřebních produktů takovým způsobem, který doplňuje projekty řešící otázky testování léků na zvířatech.
 
Ocenění, z nichž každé čítá £50 000, pro nejefektivnější projekty i jedince pracující na nahrazení experimentů na zvířatech v bezpečnostním testování spotřebních produktů a ingrediencí, je udělováno v pěti kategoriích:

Pokud se v kterémkoli ročníku objeví iniciativa nebo projekt znamenající významný přelom pro toxikologii 21. století a přinášející zlom vedoucí k nahrazení experimentů na zvířatech, je týmu nebo odpovědnému jedinci udělena ještě zvláštní cena Black Box, ve výši celých £250 000.
 
Ocenění reflektuje mezinárodní povahu problému, a proto je udělováno iniciativám z celého světa. Výherci budou představeni na ceremonii, která se uskutečňuje vlistopadu každého roku. Lush Prize v sobě spojuje nadšení a prostředky Lush s výzkumem a dovednostmi asociace Ethical Consumer v oblasti kampaní.
 
Podrobné informace, loňské výherce i samotnou přihlášku najdete na: LushPrize.org.
Nominace jsou otevřené od dubna do 4. června 2018 a vítězové budou vyhlášeni v listopadu tohoto roku.
 
O ceně Lush Prize
Lush Prize je partnerství mezi firmou Lush a Asociací pro spotřebitelský výzkum (Consumer Research Association), vzniklé za účelem podpory a prosazování toxikologických experimentů bez využívání zvířat.  Odměňuje skupiny I jednotlivce, kteří působí v oblasti vědeckého výzkumu „bez krutosti“. Zvyšuje rovněž povědomí o této problematice a podporuje lobbing za ukončení experimentů na zvířatech. Výročně udílená finanční odměna £250 000 (přes 9 miliónů Kč) je nejvyšší cenou udílenou v této oblasti a je JEDINOU, která se výhradně soustředí na vyloučení testů na zvířatech. Snaží se vyvíjet tlak na bezpečné testování spotřebních produktů, což doplňuje projekty, které řeší testování léků na zvířatech.
 
Kategorie Lush Prize (www.lushprize.org/awards):
Veřejné povědomí (Public Awareness): za zvyšování povědomosti o stále probíhajícím testování na zvířatech.
Věda (Science): za vývoj alternativních metod nahrazujících experimenty na zvířatech.
Vzdělávání (Training): za vzdělávání výzkumníků v metodách testování bez využití zvířat.
Lobby (Lobbying): za politické intervence na podporu využívání alternativních metod testování.
Mladý výzkumník (Young Researcher): pro výzkumníky mladší 35 let, kteří se specializují alternativních metod testování.
Black Box: za klíčové objevy v toxikologii na výzkum a vývoj

O organizaci Ethical Consumer
Ethical Consumer je nezisková výzkumná a poradenská organizace specializující se na společenské otázky, dobré zacházení se zvířaty a oblast ochrany životního prostředí. www.ethicalconsumer.org  


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.