Share |

Stop killing gays! Fotoreport z vernisáže

Stop killing gays!, autor sochy Adam Rybka, foto: Pavla Ortová

Diskuse vřou, výstava vyvolává kontroverze.
 
Cyklus diskusí a výstava "Láska je láska?" aneb Sexuální identita v právních i neprávních kontextech vrcholí. V pondělí proběhla diskuse o kulturních a náboženských kontextech institucionalizovaného soužití homosexuálních párů, při které se zeširoka bilancovalo nad institutem registrovaného partnerství, jeho slabinami a potenciálních možnostech změny. Zastánci i odpůrci se shodli na tom, že současná úprava je v mnohých ohledech nešťastná.
 
Vernisáž, která následovala, vznesla otázku kriminalizace homosexuality a v reflexi konkrétního příběhu popravených chlapců osobní zpověď - pietu - autora Adama Rybky, čerstvého absolventa VŠUP v Praze.
 
Úterní šťavnatá diskuse, která se točila kolem tématu transsexuality, zakotvení LGBT práv  v lidskoprávních úmluvách a udělování azylu na základě odlišné orientace skončila díky zájmu publika dlouho po předpokládaném konci a před námi je dnes poslední část diskuse o homoparentalitě, neboli možnostech péče o dítě homosexuálními páry a homosexuálním modelu rodiny. Začátek v 18 hodin na Právnické fakultě UK.
Výstava potrvá do čtvrtka.
Více info zde


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.