Share |

Soutěž na návrh a realizaci ceny RUV

foto: pořadatel akce

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlásila anonymní jednokolovou soutěž na návrh a realizaci Ceny RUV (Registr uměleckých výstupů), určenou studentům českých vysokých uměleckých škol. Uzávěrka soutěže a odevzdání návrhů na sekretariát FUD UJEP je do 30. 10. 2014 do 15h. Více informací v propozicích soutěže najdete pod tímto odkazem.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.