Share |

Romové o víkendu oslaví svůj Mezinárodní den

foto: pořadatel akce

Mezinárodní den Romů je dnem, kdy Romové po celém světě oslavují bohatství své kultury, připomínají si svou historii a také reflektují situace, kterým čelí jak v majoritních společnostech, tak i uvnitř vlastních komunit.

Sdružení Ara Art se Mezinárodnímu dni Romů začalo věnovat v roce 2015 v reakci na prakticky neexistující tradici důstojných oslav tohoto významného dne v Čechách. Cílem bylo sdružit při této příležitosti pokud možno všechny romské a pro-romské organizace, oslovit jejich prostřednictvím nejen romskou společnost a připomenout, že Romové jsou národ, který i přes veškeré těžkosti, kterými v historii i v současnosti prošel a stále prochází, má být na co hrdý.
 
Jednotící téma každého ročníku oslav je voleno vždy tak, aby odráželo některou z aktuálních problematik. Romští studenti tak již vzdávali pocty svým vzorům, významným romským osobnostem (2015, Meet Factory), pocty se vzdávaly také tzv. neviditelným Romům, kteří svou prací nabourávají mýty a stereotypy panující v české společnosti (2016, LaFabrika) a poukazovalo se také na možnost bezproblémového soužití a spolupráce Romů a neromů (2017, La Fabrika). Letošní ročník oslav zastřešuje téma Romipen, tedy romství. „Tímto termínem označujeme soubor kulturních tradic, hodnot a způsobů jednání, vystupování a chování nejen v rámci rodiny a komunity, ale také na veřejnosti. Jde o nepsané zákony předávané z generace na generaci, kterými se (mimo jiné) odlišuje romská společnost od majority.“ Vysvětluje David Tišer, ředitel pořádající společnosti a režisér hlavního večera. „Chceme se ptát, co vlastně znamená Romipen v současné době – jaké má podoby, jak se vyvíjí, zda nás kultivuje, nebo naopak brzdí. Odpovědi na tyto a další otázky jsou pro nás nesmírně důležité, protože abychom jako celek mohli dobře fungovat v majoritní společnosti, musíme především rozumět sobě samým. Jak jednou trefně popsal novinář Petr Uhl ´Romipen je základem kulturní emancipace Romů´. A já k tomu dodávám, že tato emancipace je bezpodmínečně nutná k tomu, aby Romové žili důstojně a v oboustranně přínosné symbióze s majoritou.“ Říká David Tišer.
 
Pražské oslavy Mezinárodního dne Romů potrvají od pátku 6. dubna do neděle 8. dubna, kdy vrcholí Galavečerem v divadle Archa. Prahou budou jezdit historické tROMvaje s živou hudbou, k vidění bude mimo jiné představení Miri Fajta - divadelní sitcom v režii Robina Stiry z prostředí silné romské komunity v jenom (ne)obyčejném brněnském činžáku. Slavnostní večer v divadle Archa bude plný romských i neromských osobností a již tradičně zde bude také udělena Cena Mileny Hübschmannové za zvláštní přínos v oblasti Romského jazyka, jejíž laureáty každoročně vybírá seminář Romistiky při FFUK v Praze.  Těžištěm bude ale samozřejmě skvělý hudební program. Návštěvníci se mohou těšit na takové osobnosti, jako je například Gejza Horváth, Antonín Gondolán, Gitana, Marta Balážová, Milan Kroka a mnoho dalších. 
 
Vstupenky - Sezení : předprodej GoOut 150Kč, na místě 200Kč, Stání: na místě 100Kč
Kompletní program naleznete zde


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.