Share |

R.I.P. Dr. Hans Riegel, zakladatel značky Haribo. Kromě pamlsků uspěl i na poli sportu

Dne 15. října 2013 zemřel v německém Bonnu ve věku 90 let pan Dr. Hans Riegel. S velkou nadějí na uzdravení se zotavoval po úspěšné operaci nezhoubného nádoru mozku. V důsledku selhání srdce však náhle a nečekaně zemřel.
 
Dr. Hans Riegel byl výjimečný obchodník a osobnost, na niž bude mnoho lidí vzpomínat jako na přítele, mecenáše, mentora a v neposlední řadě také inspirující příklad hodný napodobení. Svým průkopnickým přístupem vybudoval jedinečnou společnost a značku, jejíž obliba a publicita nemá v celosvětovém měřítku obdoby.
 
Velký dík mu patří za to, že před mnoha lety položil základy úspěšné budoucnosti a kontinuálního rozvoje své společnosti. Nyní je třeba, aby ostatní v jeho životním díle pokračovali.
 
Pan Dr. Hans Riegel zasvětil svůj život společnosti Haribo a až do posledních chvil zůstal s velkým zaujetím věrný své vizi přinášet prostřednictvím značky Haribo radost lidem do jejich všedních dnů.
 
Krátká biografie pana Dr. Hanse Riegela
Po 2. světové válce zahajuje Hans Riegel ml., spolu se svým bratrem Paulem Riegelem, složitou obnovu firmy Haribo, kterou v roce 1920 v Bonnu založil jejich otec, Hans Riegel. Bratři si rozdělují úkoly. Hans Riegel ml. se ujímá vedení obchodu, mladší bratr Paul Riegel († 2009) se stará o technickou stránku podnikání. Toto původní rozdělení kompetencí se dodnes jeví jako velmi úspěšné. V roce 1947 promuje Hans Riegel ml. na bonnské univerzitě v oboru ekonomie. Svůj cit pro obchod dokazuje Dr. Hans Riegel i v běžných obchodních záležitostech zejména svým inovativním přístupem k vývoji produktů, díky kterému jeho výrobky stále udávají trend. Aby tomu tak bylo i nadále, musí se neustále zajímat o to, co si „jeho“ cílová skupina myslí a žádá. Inspiraci přitom nachází v dětských seriálech, časopisech a komiksech. „Miluji děti. To ony jsou mými zákazníky. Musím se zajímat o to, co chtějí mlsat, co si myslí, musím rozumět jejich řeči", řekl Dr. Hans Riegel. Proto je pro něj pravidelný kontakt s mladými lidmi, zejména pak s firemními učni, doslova srdeční záležitostí. Často s nimi slaví své narozeniny. Právě otevřenost vůči novým věcem a vysoké nároky na kvalitu jsou zárukou dlouhodobého úspěchu firmy Haribo. Svou potřebu předat něco z toho mladým lidem formuje do podoby nadace Hans Riegel Stiftung, která se zabývá podporou mladých talentů.

Díky svým zásluhám je Dr. Riegel již v roce 1994 vyznamenán Spolkovým křížem za zásluhy 1. třídy (Bundesverdienstkreuz 1. Klasse). Ocenění získává zejména díky své sociální angažovanosti a zásluhám v oblasti podpory sportu. K nim patří hlavně jeho podpora v Německu tehdy ještě málo známého badmintonu, ve kterém sám získává několik německých mistrovských titulů. Dr. Hans Riegel to komentoval slovy: „Všechno to byly věci, které jsem dělal rád a spontánně." V roce 2009 je Dr. Riegel vyznamenán „Zlatým záslužným křížem Rakouské republiky“ (das Große goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich) za dlouholetou angažovanost pro Rakousko a v Rakousku, která je vyjádřením jeho blízkého vztahu zejména ke Štýrsku. Zde nachází odpočinek v jedinečné přírodě horských lesů, kde se rovněž věnuje své lovecké vášni.
Nezbytnou kondičku si udržuje každodenním tréningem, který pravidelně absolvuje až do pokročilého věku. To mu také umožňuje si neustále pravidelně prodlužovat licenci pilota vrtulníku. „Člověk prostě musí svému tělu dopřát, co si žádá“ je jeho heslem.
V květnu 2010 je Dr. Hans Riegel přijat do francouzské „Čestné legie“ (Légion d`Honneur). Tím získává ocenění, kterého se do té doby za mimořádné zásluhy dostalo jen několika málo cizincům. Toto vyznamenání prvně udělované císařem Napoleonem je nejvyšším francouzským, původně vojenským, oceněním.
Pan Dr. Hans Riegel ovlivňoval a řídil společnost Haribo dlouhých 67 let a byl tak nejdéle sloužícím šéfem společnosti v Německu. Není proto překvapením, že značka Haribo byla formována především kontinuitou jeho rukopisu: celosvětově známá znělka „Haribo chutná malým“ existuje od poloviny třicátých let resp. ve své prodloužené podobě („stejně tak i dospělým“) od roku 1960. Legendárním se stalo rovněž reklamní partnerství a osobní přátelství s německým moderátorem a hercem Thomasem Gottschalkem, který je hlavním aktérem reklam Haribo již celých 23 let.
Kreativita a odhodlání pana Dr. Hanse Riegela formovaly po desetiletí branži cukrovinek nejen v Německu, ale i daleko za hranicemi.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.