Share |

Publikace VE STÍNU ISLÁMU mapuje spiritualitu, historické osudy a problematické postavení

foto: nakladatelství Vyšehrad

Teprve díky zprávám z nedávné doby se mnozí v Evropě vůbec dozvěděli, že v blízkovýchodní oblasti vedle většinového islámu přežívají další náboženské skupiny. Tuto slepou skvrnu odstraňuje nová publikace českých badatelů VE STÍNU ISLÁMU. Autorský tým v čele s religionistou Jiřím Gebeltem se danými náboženstvími dlouhodobě zabývá a ve většině případů čerpá ze svých terénních výzkumů. S bohatou obrazovou přílohou vydal Vyšehrad.
 
Titul Ve stínu islámu rozehrává celou škálu významů,“ píše v úvodu knihy Jiří Gebelt. „Zatímco na Blízkém východě je stín chápán jako zdroj ochrany před žhnoucím sluncem, a má tedy konotace spíše pozitivní, v našem prostředí chápeme ´být v něčím stínu´ jako méně významné či podřadné postavení.Zvolený název odkazuje na to, jak malé pozornosti se dostává menšinovým náboženstvím v kontextu proměn, jimiž region Blízkého východu prochází.  
V tomto smyslu je záměrem předložené monografie nechat menšinová náboženství vystoupit ze stínu islámu, tedy ze stínu pozornosti, jež se soustřeďuje na většinový islám…
 
  Oblast Blízkého východu bývá určována různě. Zaměření textu českých badatelů víceméně odpovídá užšímu vymezení regionu Blízkého východu zahrnujícímu Egypt, Izrael a palestinská území, Libanon, Sýrii a Turecko, dále Jordánsko a státy Arabského poloostrova, Irák a Írán. Výjimku z tohoto poměrně úzkého geografického vymezení představují oblasti k turecké a íránské hranici přiléhajícího Zakavkazska, jež se dostává ke slovu v souvislosti s arménským křesťanstvím a jezídy. Záměrem autorů není podat vyčerpávající přehled všech menšinových náboženství takto vymezeného geografického prostoru – takový text by musel nutně mít encyklopedickou povahu – ale jde jim o to, nabídnout čtenářům v původních autorských příspěvcích hlubší vhled do problematiky několika vybraných blízkovýchodních náboženských menšin. V centru jejich pozornosti stojí především ta menšinová náboženství, jež byla zásadním způsobem zasažena dramatickými událostmi – od pádu režimu Saddáma Husajna, přes občanskou válku v Iráku, Sýrii a události tzv. arabského jara.
  Pro přehlednost autoři svůj výklad jednotlivých skupin rozdělili do tří dílčích oddílů. První je věnován křesťanství na Blízkém východě, druhý náboženstvím, respektive nábožensko-etnickým skupinám, jež se nějakým způsobem vztahují k islámu. Třetí oddíl přináší výklad mandejců a jezídů.
 
Vlastnímu textu o vybraných náboženských skupinách předchází dvě kapitoly, jež mají především vytvořit předpoklady pro lepší pochopení celkového rámce postavení popisovaných skupin v prostředí většinového islámu.
 
Jiří Gebelt a kol.: VE STÍNU ISLÁMU. Menšinová náboženství na Blízkém východě (anotace)
Země Blízkého východu procházejí složitými změnami, které zásadním způsobem ovlivňují život menšinových náboženských komunit. Pád režimu Saddáma Husajna, občanská válka v Iráku, její následné přenesení do Sýrie a události tzv. arabského jara přivedly některé menšiny na práh jejich existence, jiné, jako např. syrští alawité, jsou zase důležitými aktéry tohoto dění. Kolektivní monografie nabízí čtenářům v původních autorských příspěvcích vhled do problematiky vybraných blízkovýchodních náboženských menšin. V centru pozornosti stojí především ta menšinová náboženství, jež byla zásadním způsobem poznamenána událostmi na Blízkém východě. Jejich zpracování se ujali badatelé, kteří se daným náboženstvím dlouhodobě zabývají a mohli ve většině případů čerpat ze svých terénních výzkumů.
 
Kapitolu Stefana Taglii Náboženství v Osmanské říši přeložila Lenka Zilvarová
Mapy vytvořila Kateřina Vytejčková
Fotografie na obálce: Mandejci recitující modlitby semknuti kolem rituálního praporce (drabša) považovaného za symbol mandejství. Předměstí Haagu 2006. Foto Jiří Gebelt
Počet stran 464 (text 448 + bar. obr. příl. 16), MOC 338 Kč
Odpovědný redaktor Martin Žemla
Vydalo nakladatelství Vyšehrad v roce 2017
V českém jazyce vydání první
www.ivysehrad.cz


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.