Share |

Prokop Bartoníček v DSC Gallery

foto: pořadatel akce

Vitra Collector´s Lounge: Prokop Bartoníček
17.1.2018
Dlouhá 5, Praha
vstup: zdarma

Do Vitra Collector´s Lounge zavítá autor pracující na pomezí klasických uměleckých technik a nových technologií Prokop Bartoníček.

K vidění budou např. velkoformátové sítotisky vytvořené vlastní technikou „laser screen printing“, která dále rozvíjí tradiční techniku sítotisku. Na místo osvitu síta pomocí rozptýleného světla a filmu či šablony osvit sítotiskových sít vykonává paprsek cíleně směřovaného UV laser projektoru vlastní konstrukce, emulzi na sítu tak vytvrzuje přímo promítaná laser grafika.

Součástí prezentace bude i komentovaná projekce videodokumentací vybraných projektů včetně v Japonsku oceněného robotického díla Jller. Osobně můžete zažít i experimentální dílo Flash-face, které pracuje s pamětí očního pozadí diváka a které bylo doposud prezentováno pouze na autorově samostatné výstavě v Galerii Středočeského kraje (GASK) a v Londýně.

Richard Drury o autorovi:
Prokop Bartoníček (*1983) patří k mladé generaci současných umělců, kteří uplatňují nejnovější technologické inovace jako přirozený vyjadřovací prostředek. Jejich tvůrčí arénou není ateliér, ale celá globální komunikační síť. Na rozdíl od mnoha jeho vrstevníků se Bartoníček však neodpoutává od prožitých rozměrů lidského bytí, neodplouvá do umělých rovin virtuální reality. Cílem jeho tvorby je naopak promyšlená (přitom stále experimentální) konfrontace uhrančivě dokonalého projevu elektronických médií a neméně fascinujícího „pravého“ světa člověka a přírody. Ve vzniklém dialogu mezi těmito sférami jde autorovi především o odkrývání procesů odehrávajících se jak v lidské mysli, tak v přírodě a vesmíru. Podněcuje tak v naší představivosti vědomí o zákonitostech (ale také o nepředvídatelných jevech), které podmiňují hmatatelný rámec lidské civilizace a koneckonců i nedozírné pohyby kosmu.
Richard Drury, hlavní kurátor GASK

Prokop Bartoníček (1983) studoval na UMPRUM, kam ho přijali už před maturitou. U přijímacího řízení skončil na prvním místě mezi 200 uchazeči. Stejně snadno se dostal do prestižního ateliéru experimentálního designu k profesorovi Joachimovi Sauterovi na Universität der Künste Berlin, kde studoval dva roky. Berlín se tak pro Bartoníčka stal druhým uměleckým domovem. Sochař se zabývá vývojem světelných, interaktivních a experimentálních projektů. Na svém posledním projektu s názvem “Jller” Bartoníček pracoval se svým berlínským kolegou Benjaminem Mausem. Tento velký stroj 4 x 2 metry přerovnává a reorganizuje kameny do různých seskupení podle jejich věku a z jejich chaotického rozmístění se tak pomalu stává organizovaná struktura. Umělci tento projekt předvedli na dvou prestižních fesfivalech. Na Ars Electronice v Linzu získal projekt čestné uznání a na Japan Media Festivalu v Tokiu „Jller“ získal Excellence Award a Bartoníček tak převzal cenu od japonského ministra kultury.
/WEB/


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.