Share |

Přijďte na seminář o podpoře kulturních a kreativních průmyslů - vstup je zdarma

8.12. od 14 hodin na Nové scéně
ilustrační foto Adam Fuchs

Kreativní průmysly oživují městské čtvrti, zaměstnanost i ekonomiku – stále častěji i u nás
 

V Německu, Nizozemí, Velké Británii a řadě dalších zemí naplňují a odlišují celé městské části, které se pak stávají atraktivním turistickým lákadlem. Stoupá jejich význam na exportu, snižování nezaměstnanosti a celkovém hrubém domácím produktu (HDP). Hovoří se o nich často podobně jako o vědě a výzkumu. Svým potenciálem jsou dokonalým protikladem montovnám a skladům, jejichž provoz je cele závislý na ceně pracovní síly v jiných státech a kontinentech. Jsou pestré, inovativní a často ekonomicky soběstačné. Ne náhodou je tak slovní spojení kreativní průmysly stále frekventovanější a zájem o tuto oblast stoupá rovněž v České republice.
 
Reklama, design, internet, architektura, videohry, TV a rozhlas, tisk, hudba, film, trh s výtvarným uměním, scénická umění, kulturní dědictví… Už jen letmý výčet oborů spadajících do kreativních průmyslů umožňuje představit si jejich značnou tvůrčí i ekonomickou sílu a přínos řadě dalších odvětví. A právě na podporu rozvoje kreativních a kulturních průmyslů v České republice z evropských fondů je zaměřen seminář, který proběhne ve čtvrtek 8. prosince od 14.00 na Nové scéně Národního divadla v Praze. Pořádá jej Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s ProCulture a Britskou radou v Praze a je určen především profesním oborovým organizacím, tvůrcům, živnostníkům a podnikatelům v kreativních oborech, zástupcům obcí a měst a krajů a pracovníkům státní správy, kteří mají evropské fondy ve své působnosti. Vstupné je zdarma. Zájemci o účast se mohou registrovat na www.culturenet.cz/index.php?cmd=page&id=821.
 
Je třeba, aby se u nás aktivizovali lidé pracující či podnikající v kreativních oborech. Aby o sobě dali vědět a artikulovali své zájmy také směrem k evropským fondům na příští období,” uvedla Eva Žáková, vedoucí Institutu umění. Marta Smolíková, ředitelka ProCulture, doplňuje: „Kreativita je významným ekonomickým vstupem a v budoucnu budou prosperovat jen ty země, které vytvoří podmínky, v nichž se bude kreativita rozvíjet co možná nejvíce. A to se týká i strukturálních fondů v příštím období.“
 
Kreativní průmysly se v posledním desetiletí stávají stále důležitější oblastí všech vyspělých ekonomik Evropské unie i světa s významným podílem na národních i globálním HDP. Jsou obecně vnímány jako významní zaměstnavatelé či významní exportéři. Nezanedbatelný je rovněž jejich příspěvek k vytváření sociálního smíru a obecného blahobytu ve společnosti.
 
Mnoho členských států EU včetně některých nových členských zemí využívá evropské fondy na podporu projektů právě z oblasti kreativních průmyslů již ve stávajícím období. Také proto, že kreativní průmysly jsou obecně vnímány jako možné řešení problému úbytku pracovních míst v tradičních výrobních odvětvích kvůli jejich stěhování do zemí s levnější pracovní silou.
 
V České republice je zatím podvědomí o potenciálu kreativních průmyslů, významu kreativního étosu pro ekonomiku i společnost a možnostech podpory těchto průmyslů z evropských fondů velmi nízké. Zatím má Česká republika nelichotivou nálepku země montoven a překladišť, bez vyšší přidané hodnoty.
 
Na nadcházejícím semináři na Nové scéně Národního divadla vystoupí například zástupci Ministerstva kultury ČR s příspěvkem o Finančních mechanismech EHP/Norska, zástupce Ministerstva obchodu a průmyslu bude hovořit o možnostech podpory podnikání, Marek Skolil z Ministerstva zahraničních věcí ČR promluví k tématu potenciálu kreativních průmyslů pro zahraniční politiku ČR, ředitel Britské rady v Praze Nigel Bellingham bude prezentovat programy British Council na podporu kreativity a inovací a Karel Barták, vedoucí oddělení komunikace Vrchního ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise, se zaměří na Evropskou agendu 2020 a program Kreativní Evropa.
 
Zástupci Institutu umění – Divadelního ústavu a občanského sdružení ProCulture se ve svých příspěvcích budou věnovat představení konceptu kulturních a kreativních průmyslů a kreativní ekonomiky. Popíší rovněž možnosti podpory kulturních a kreativních průmyslů v ČR a systémová opatření podpory kulturních kreativních průmyslů na příkladech dobré a špatné praxe.
 
Akce je součástí projektů Institutu umění zabývajících se sociálně-ekonomickým potenciálem a mapováním kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Další akce se budou odehrávat až do roku 2015.
 
Program semináře:
Představení konceptu kulturních kreativních průmyslů a kreativní ekonomiky
Evropská agenda 2020, nový komunitární program Kreativní Evropa
Kreativita a fondy EU z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu
Možnosti podpory kulturních a kreativních průmyslů v ČR
Minulá a budoucí podpora kulturního dědictví z Finančních mechanizmů EHP/Norska
Potenciál kulturních a kreativních průmyslů pro export a zahraniční politiku
Význam kreativity pro rozvoj měst
Příklady dobré a špatné praxe ve využití strukturálních fondů na podporu kreativity
Podpora kreativity a inovací ve Velké Británii
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.