Share |

Přichází nová generace básnických čtení Tvůrčí skupina

foto: pořadatel akce

Tvůrčí skupina uvádí multimediální večer poesie Bachor - kniha - čepec - slez . První z pravidelných básnických večerů Tvůrčí skupiny. Nová generace básnických čtení přichází - přijďte! 

 

Uvedení: 12. 2. 2014, Experimentální prostor NoD, Dlouhá 33, Praha 1. 

 

Bachor - kniha - čepec - slez je večer básnického čtení, který usiluje o překonání zavedené podoby tohoto uměleckého formátu. Toho chce tým Tvůrčí skupiny dosáhnout ucelenou dramaturgií, audiovizuálním doprovodem a výběrem kvalitních interpretů veršů. Ambiciózní výpravou se snaží získat pro veřejně přednášenou poesii nové, především mladé diváky. 

Ačkoliv je stará poesie čtenářsky mnohem populárnější než dnešní, převažují autorská čtení současných básníků. Forma prezentace zaostává za uměleckým vyjádřením samotným. Čtení většinou nevyužívají audiovizuální techniku ani spolupráci s jinými druhy uměleckého vyjádření. 

Častokrát nerozpracovávají svou dramaturgii ani nejsou uchopena koncepčně. Právě vůči těmto nedostatkům se Tvůrčí skupina vymezuje. 

Kdy jste byli naposledy na čtení poesie? Jak se vám líbilo? A neměli jste chuť něco vylepšit? My představujeme starou i současnou poesii v multimediální konotaci, kde audiovizuální doprovod vykresluje celkový umělecký zážitek. Usilujeme o jednotnou platformu, na které může docházet ke konfrontaci mezi starým a novým, zavedeným i začínajícím, domácím a cizím. 

„Dramaturgický záměr a multimediální přesah jsou směry, kterými současná básnická čtení postupují,“ říká Adam Borzič, básník a šéfredaktor literárního obtýdeníku Tvar, a dodává k zamýšlenému konceptu: „Věřím, že tyto (staro)nové postupy mohou poezii zpřístupnit i publiku, které mohla dosavadní podoba autorských čtení odrazovat. Jedná se o velkoryse pojatý a ambiciózní krok.“

Vše se stane 12. 2. 2014 v experimentálním prostoru NoD. Bachor-Kniha-Čepec-Slez představuje dva současné a dva minulé básníky. DJing - VJing - afterparty. Večerem provází herečka Johanka Schmidtmajerová. Nová generace básnických čtení přichází - přijďte! 

Tvůrčí skupina je volné kreativní uskupení přátel, kteří mají zkušenosti jak s pořádáním kulturních projektů, tak na samostatném poli umělecké tvorby. Zastoupení obsáhne široké pole audiovisuální i básnické scény a zkušenosti z obou stran - tedy výkonné, propagační a produkční, což je zárukou party i posunutí dění na současné básnické scéně. Jednotlivé večery s obměňující se dramaturgií budeme uvádět zhruba v tříměsíčních intervalech v experimentálním prostoru NoD. 

 

Informace o projektu budou postupně přibývat na adrese www.facebook.com/tvurciskupinajsme


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.