Share |

Pražská nádraží ne/využitá - v Galerii Jaroslava Fragnera

Masarykovo nádraží
foto: Lukáš Beran

Projekt Pražská nádraží ne/využitá ukáže, jak díky železničním budovám oživit celé městské čtvrti.

Některá se rozvíjejí a modernizují, jiná skomírají. Některá nabízejí nezaměnitelnou a hodnotnou architekturu, jiná dobový průměr. Spojuje je však vynikající umístění, na které závisel rozvoj a urbanistické řešení celých městských čtvrtí. Nádraží a železnice… Zatímco v západní Evropě vidíme bezpočet konverzí železničních objektů, jež vyhovují současným nárokům návštěvníků či zákazníků, v České republice jsou tyto objekty, často celé rozsáhlé areály, vnímané v mnoha případech jako přítěž. Minimálně ve vztahu k jejich historické funkci a architektuře.

Jak v dlouhodobém časovém horizontu udržet nenahraditelné nádražní budovy, přestože ztratily svou dopravní funkci? Jaká náplň je vhodná pro smíchovské, bubenské a žižkovské nádraží či Masarykovo nádraží? A jakou úlohu mají železniční nemovitosti v rozvoji Prahy? Zdaleka nejen na tyto otázky odpoví akce začleněné do projektu Pražská nádraží ne/využitá – zejména pak výstava v Galerii Jaroslava Fragnera (7. – 13. 3.) věnovaná mimo jiné možnostem využití Nákladového nádraží Žižkov a mezinárodní odborná konference na pražském Magistrátu (8. 3.). Ta je po registraci na e-mailu zuzana@gjf.cz přístupná zdarma i široké veřejnosti.

Mezinárodní konference je považována za zahájení mezioborového dialogu o dalším využití nádražních a industriálních lokalit podobného typu na území Prahy. Stane se tak na půdě Magistrátu hlavního města Prahy za účasti domácích i zahraničních odborníků.

Konferenci bude předcházet vernisáž výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera, přístupná veřejnosti pouze do 13. března. Vystaveny budou projekty proměny významných pražských drážních areálů, pocházející od předních architektonických ateliérů, i výsledky studentského workshopu na téma nového využití ohroženého Nákladového nádraží. Workshop se uskutečnil v minulém roce pod vedením Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT, a to v rámci 6. bienále Industriální stopy.

PRAŽSKÁ NÁDRAŽÍ NE/VYUŽITÁ
7. března 2012 - 13. března 2012
Otevřeno denně 11 - 19 hodin (13. 3. pouze do 17.00 !)

GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské náměstí 5a, Praha 1
www.gjf.cz

PROGRAM KONFERENCE 8. 3. 2012 / HLAVNÍ SÁL MAGISTRÁTU HL. MĚSTA PRAHY (Mariánské náměstí 2, Praha 1)

9.00
Zahájení – Bohuslav Svoboda, Pavel Dobeš

9.10
Tomáš Hudeček – 1. náměstek primátora, Hlavní město Praha

9.40
Richard Biegel – historik umění, UK Praha / Lokality pražských nádraží v kontextu urbanismu města

10.20
Benjamin Fragner - ředitel VCPD FA ČVUT / Drolící se skelet urbanismu Prahy

10.50
Jan Sedlák – urbanista, FA ČVUT / Železnice v obraze města Prahy

11.30
Jiří Střítecký - architekt , studio A 8000 / Studie rehabilitace Masarykova nádraží

12.00
Carlos Baztan Lacasa – Ayuntamiento de Madrid, Spain / Revitalizace industriálních areálů v Madridu

12.40 – 14.00
pauza

14.00
Pavel Kalina – historik umění, FA ČVUT / Nádraží v nelineárním městě

14.40

Christoph Hrncir - Stadt Wien, Austria / Vienna Central Station

15.15
Jeroen Dirckx – KCAP, Netherlands / Opportunities of post-industrial areas

15.50
Dieter Polkowski – BSU Hamburg, Germany / HafenCity Hamburg

16.30

Vanessa Miriam Carlow – COBE, Denmark / Consider converse konvent – a future for XXL

17.00 – 18.00 / Debata


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.