Share |

Pomáhat dětem? To se nosí!

Linka bezpečí pořádá sbírkovou akci na podporu dovolatelnosti.
foto: pořadatel akce

Linka bezpečí působí v České republice letos již dvacet let, letos však prochází nelehkým obdobím díky nedostatku finančních prostředků. V průběhu roku proto probíhá veřejná sbírková akce, která se letos zaměřuje na získání prostředků pro posílení dovolatelnosti svých klientů na Linku.
 
Podpořit Linku bezpečí může nyní každý příspěvkem 50 Kč v akci Pomáhat dětem? To se nosí! Za něj dárce získá placku nebo 3D samolepku s motivem loga Linky bezpečí, které představuje deset příběhů s dobrým koncem. Akce začala v pondělí 26. května 2014 a potrvá po celý červen. Zájemci však mohou kdykoliv přispět Lince i tradičním způsobem, a to dárcovskou DMS nebo převodem finančního daru na účet.
 
Linka bezpečí připravila do letošní sbírkové akce kromě připínacích placek 3D samolepky s deseti různými motivy příběhů s dobrým koncem. Každý předmět má pak i svůj hlubší význam. Symbolizuje jeden přijatý hovor na Lince bezpečí, na který organizace potřebuje získat 50 Kč. Příběhy jednotlivých sbírkových předmětů naleznete také na www.klublinkyvbezpeci.cz.
 
Sbírkové předměty lidé mohou za příspěvek 50 Kč získat u tradičních partnerů Linky bezpečí – Telefonica O2, dále ve finančních centrech Era, na pobočkách České pojišťovny, v obchodních domech IKEA a u vybraných zaměstnavatelů, firemních dárců Linky bezpečí jako jsou Pražská energetika, Skanska a Bayer.
 
Doufáme, že i tato sbírková akce přispěje ke splnění našeho cíle vybrat na tento rok pro Linku bezpečí provozně potřebných 5 milionů korun,“ říká ředitel Linky bezpečí Richard Schinko.
 
Veřejnou sbírkou se tento rok Linka bezpečí zaměřuje na zlepšení dovolatelnosti klientů na svou centrálu. Linka bezpečí již 20 let pomáhá dětem v nesnázích, bezplatně a v nepřetržitém provozu. Uplynulý rok každodenně přijala až 650 hovorů. Bohužel do začátku roku 2014 byla Linka bezpečí nucena z finančních důvodů omezit kapacitu konzultantů, a proto se letos na linku dovolá méně dětí než v letech minulých. Na hlavní odpolední směně pracují pouze čtyři až pět konzultantů místo ideálních sedmi, k podobným úpravám došlo i v dopoledním a nočním provozu. Na linku se proto nyní dovolá pouze jedno dítě ze tří.
 
Pomoci však může kdykoliv každý
Jednorázová nebo pravidelná finanční pomoc na účet 3856680/0300
Jednorázová DMS ve tvaru DMS LINKABEZPECI na číslo 87 777
Roční DMS ROK LINKABEZPECI na číslo 87 777, kdy dárce může přispívat Lince bezpečí každý měsíc.
Cena jedné DMS je 30 Kč, Linka bezpečí obdrží 28, 50 Kč. Při roční DMS je dárci částka 30 Kč automaticky odečtena každý měsíc.
 
w/ www.klublinkyvbezpeci.cz
w/ www.linkabezpeci.cz
w/ www.pomoc-online.cz
f/ www.facebook.com/Linkabezpeci
You Tube/ www.youtube.com/SdruzeniLinkaBezpeci


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.