Share |

Podzemní akademie. Místo, kde žije literatura.

Rozhovor s její zakladatelkou, Helenou Kupcovou.
foto: Igor Kopchuk

Podzemní akademie. Podzemka. Helena Kupcová a Petr Šabach. Doktorka literatury a známý spisovatel spoluzakládají sdružení, které nese volný název – prostě – Podzemní akademie.
 
A taky že neprobíhá nikde jinde než v podzemí. Konkrétně v podzemním sklípku kavárny Liberál. A že besedy tu – stejně jako místní pivo – často mají pořádný říz!
 
Podzemní akademie je tedy večer, na který se může dostavit kdokoliv chce, aby si vyslechl besedu se svým oblíbeným literátem, prezentoval své vlastní autorské čtení (na konstruktivní kritiku musíte být připraveni! :-), přiučil se něčemu z přednášky anebo vyrazil na literárně historickou vycházku.
 
Je to vlastně taková škola v hospodě. A to doslova. Semestr probíhá podle obyčejného školního roku a program má oproti vysoké škole výhodu v tom, že je celý volně sestaven  z témat, o které vy sami projevíte zájem. A taky, narozdíl od vejšky, během večera můžete konzumovat alkohol anebo kouřit podle libosti - aniž by vám byl z indexu odebrán zápočet.
 
Ale pojďte si poslechnout, co o Podzemní akademii říká sama zakladatelka – doktorka Helena Kupcová.
 
Dobrý den, jak vlastně celý projekt vznikl?
Podzemní akademie vznikla víceméně náhodou. Nejdříve jsme vlastně s Petrem Šabachem uvažovali o nějakém alternativním způsobu, jak se setkávat s našimi bývalými absolventy (na jejich přání). Hledali jsme tedy nějaké vhodné místo, kde by večery mohly probíhat. Petr Šabach ho našel – a to v Řetězové ulici, kde byl krásný podzemní, původně románský prostor. No, a protože to bylo v podzemí, nabízel se i sám název – Podzemní akademie. Zároveň to ale hlavně korespondovalo s tím, že my jsme chtěli o té literatuře povídat jinak než na akademické půdě.  Celé to je postaveno na takové zásadě, že člověk, který chce psát, má také umět číst a že se zde budou scházet lidé, kteří o literaturu mají zájem –přičemž večery budou vždy zaměřeny na to, co může přednášející autor budoucímu píšícímu autorovi sdělit.
 
Chápu to správně, že Podzemní Akademie je nyní dostupná každému. Má ale nějaká pravidla pro účastníky?
Je to otevřené sdružení, jádro tvoří zakladatelská obec – 15, 20 lidí, ale to vůbec neznamená, že nemůže přijít kdokoli. Na facebooku je dostupný program. Při autorském čtení –  (jak již bylo v úvodu zmíněno pozn. red.) – pořádaném jednou za semester – může kterýkoliv návštěvník přečíst své literární dílo – bez omezení žánru. Musí však být připraven na kritiku, která je někdy tvrdá, obvzlášť je-li Petr Šabach ve formě. (smích)
 
A tím se dostáváme k zajímavému tématu. Jaká je spolupráce s panem Šabachem?
My jsme léta přátelé, takže dobrá. (smích) On je vlastně takový náš patron. Když mu to píše, má hrozně málo času, jako právě teď, ale když může, přijde, protože v Podzemní akademii se často scházejí absolventi Literární akademie (kde Petr Šabach vyučoval pozn. red.). Většinou přichází ti, kteří chodili do jeho semináře tvůrčího psaní, a jsou jednou z příčin, proč má večery Podzemní akademie rád. Někdy je tvrdý, nicméně, když něco řekne, tak to stojí za to - a kontakt s literátem je pro budoucího spisovatele anebo zájemce o literaturu to nejdůležitější.
 
Jaký večer v Podzemní akademii patřil k vašemu nejoblíbenějšímu?
No, těch přednášek bylo už hodně, hodně jsem jich podnikla i já, ale největší perly jsou, když jednou za semester vystoupí pan professor Čornej. Necháváme mu volnost při zvolení tématu – vždycky je perfektní a přijde na něj nejvíc lidí. Veliký úspěch měla poslední přednáška Petra Čornyho, o kronice Tadeáše Hálka – nazval to ‘Pohled do falzifikátovy dílny’ (smích), to bylo skvělé. No a potom nezapomenutelný večer byl, když Bohuslav Reynek měl výstavu –výtvarnou a literární v Domě U Kamenného zvonu, kde jsem dělala průvodce – to mělo taky velký ohlas.
 
A právě na tohle jsem se chtěla zeptat. Tyto literární exkurze –přednášky mimo podzemí kavárny –jak zpravidla probíhají?
Většinou tak, že vyrazíme za literaturou, historií a vším možným. Nikdy to není takové až moc poučné, spíš zábavné. Konkrétní přehled témat vycházek je zase na facebooku. Témata jsou volitelná účastníky, přičemž já osobně si tam vždy nějakého svého oblíbeného literáta propašuju. (smích) Můj velký objev je nyní Andreï Makine– obvzlášť jeho Rekviem za Východ je skvělé, skutečně. Možná by se příští přednáška měla týkat jeho!
 
Podzemní akademie je striktně literární sdružení nebo dáváte šanci i začínajícím filmařům, hudebníkům atd.?
Samozřejmě. Jednak máme přednášky o filmu, kterých se ujala Alice Aronová, ale I výtvarné přednášky – naposled třeba přednáška Jaromíra Typlta o sochaři Zívrovi. Perfektní. A samozřejmě přednášky historické, kam se pozve i zmiňovaný Petr Čornej –ty jsou vlastně historické i literární – protože on ovládá literaturu stejně dobře jako historii, je to skutečně format evropského kalibru.
 
A poslední otázka, kterou si nemůžu odpustit – mně osobně se hrozně líbí název Podzemní akademie – chápu správně, že je to tak troche revolta proti školství?
Je to tak troche protiakademické. (smích) Vlastně je to o tom, že literatura má být něco zábavného a živého, nikoliv předmět, ze kterého se skládají zkoušky.
 
- - -
 
Přijďte i vy na další večer Podzemní akademie!
 
w/ www.podzemka.cz
f/ facebook.com/Podzemni akademie


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.