Share |

Patterns = podpora nových kurzů pro vysoké školy

ilustrační foto Adam Fuchs

 

Byl vyhlášen další ročník projektu Patterns_Lectures, prostřednictvím kterého mohou státní VŠ získat finanční podporu pro nové kurzy

 

VŠ mohou podávat přihlášky do 19. března 2012. 

PATTERNS Lectures vyzývá zájemce o podporu nových univerzitních kurzů v oblasti dějin umění, kulturních studií a kulturních věd k podávání přihlášek do nového ročníku programu. Výzva se týká vyučujících na veřejných univerzitách ve střední a jihovýchodní Evropě, kteří se zabývají tématikou odpovídající programu PATTERNS Lectures a kteří mají zájem o vytvoření nových kurzů.

 

Organizátoři nám řekli:

Podporujeme vytváření kurzů, studijní pobyty, nákupy literatury, hostující lektory, studentské exkurze a vydávání publikací s kurzy spojených.

PATTERNS je mezinárodní program, který si klade za cíl prozkoumat a pochopit nedávnou kulturní historii. Uvádí v život a podporuje současné kulturní projekty využívající různých forem i médií.

PATTERNS chce dokumentovat, analyzovat a zkoumat různé aspekty transformace každodenního života a kultury ve střední a jihovýchodní Evropě a praxi s touto transformací spojenou, a to s ohledem na specifitu a rozmanitost jednotlivých regionů. Iniciativa se zaměřuje na 60. a 70. léta 20. století a také na období transformace až do současnosti.

Máme zájem především o kurzy, které:

* vznikly teprve nedávno a zatím se neuskutečnily
* se analyticky zaměřují na období od 60. let až do současnosti, včetně přelomového roku 1989
* se zabývají kulturními fenomény před rokem 1989 až do současnosti, včetně aspektů popkultury, okrajové a undergroundové kultury
* zkoumají historii střední a jihovýchodní Evropy interdisciplinárně a napříč kulturami
* zahrnují kritické metody a inovativní a interaktivní výukové postupy

Koho podporujeme

Výzva je určena pro vyučující státních vysokých škol ve střední a jihovýchodní Evropě, které nabízejí studijní programy v oblasti dějin umění, kulturních studií, kulturních věd a v příbuzných oborech. Návrhy na kurzy pocházející od externích lektorů musí být začleněny do celkové struktury vzdělávání dané veřejné vysoké školy.

Podpora se týká kurzů konaných v akademickém roce 2012/13.

Poradní panel PATTERNS Lectures

Z podaných žádostí vybere 12 univerzitních kurzů skupina čtyř mezinárodních poradců. Seznam poradců byl zveřejněn 30. ledna 2012.

Uzávěrka podání přihlášek je 19. března 2012.

Všechny dokumenty potřebné k podání přihlášek včetně pokynů k jejich vyplňování jsou k dispozici ke stažení od 30. ledna na webu 

www.patternslectures.org

 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.