Share |

Page Five je mladé knihkupectví a nakladatelství zaměřené na umění a design. Seznamte se

foto: Dita Havránková

Page Five  je mladé knihkupectví a vydavatelství specializující se na prodej a produkci výtvarných publikací, autorských tisků a uměleckých periodik.
 
Jeho zakladatelé jsou posedlí papírem, knihami a různými formami vizuální kultury. Přinášejí širokou škálu publikací a materiálů od výtvarného umění a teorii, přes design, architekturu, až po fotografii či poezii. Jejich cílem je skrze vydavatelskou činnost podpořit tvorbu mladých autorů a kulturních aktérů a tím se podílet na propagaci místního kulturního prostředí v Čechách a zahraničí.
 
Převážná většina jejich produkce bude vycházet v anglickém jazyce nebo v česko - anglických mutacích a její distribuce je plánována jak v Čechách, tak v zahraničí. Spolupráci se zahraničními partnery - vydavatelstvími a knihkupectvími - vnímají jako prostředek, jak v mezinárodním měřítku propagovat tvorbu mladých českých autorů a výtvarníků. Současně však jako příležitost, jak nabídnout lokálnímu prostředí řadu zahraničních publikací, periodik a materiálů, které nejsou v Čechách běžně k dostání.
 
Kromě vydavatelské práce jsou fascinováni materializací tištěného slova a obrazu. Nedílnou součástí aktivit Page Five bude také výstavní činnost, konkrétně výstavní projekty autorů, skupin, či témat, které budou vycházet z obsahu vydaných knih. Těm také věnují výlohu jejich prostoru.
 
Page Five! je knihkupectví a vydavatelství. Lidé okolo Page Five! jsou milovníky papíru, umění a vizuální kultury. Page Five! je prostředím pro setkávání, prolínání, poznávání, čtení i listování. Page Five! je otevřený koncept s nekonečným počtem stran a listů.
 
 
Otevírací doba:
Pondělí–Pátek 12:00–19:00
Sobota 12:00–16:00

Sídlo: Veverkova 5, Praha 7 / info@pagefive.com
 
http://pagefive.com/
https://www.facebook.com/pagefive.cz


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.