Share |

Od září se opět otevřely brány desítek Školních čtenářských klubů

foto: pořadatel akce

Nemáte pocit, že dnešní děti málo čtou a že místo knihy dávají spíše přednost videohrám, televizi, internetu či zkratkovitým zprávám na sociálních sítích? Chvíle strávené s knížkou jsou přitom pro děti velmi důležité a podle nedávných výzkumů přináší pravidelná četba dětem nejen radost, ale také lepší školní výsledky nejen v českém jazyce, ale například i v matematice. Už pátým rokem proto tým z pražské neziskové organizace Nová škola, o.p.s. spolu s desítkami pedagogů a knihovníků vede ke čtenářství stále více dětí. A úspěšně.
 
Čtení není nudná, samotářská a podivínská záležitost, ale je to naopak cesta k vyšší vzdělanosti. Je ho možné rozvíjet i volnočasovými aktivitami a téměř nic to nestojí. I tak by se dalo zjednodušeně vyjádřit přesvědčení členů týmu z Nové školy, o.p.s., kteří mají na starosti Školní čtenářské kluby.
 
A jak aktivity ve Školních čtenářských klubech vůbec vypadají? Setkání čtenářských klubů probíhají přímo na základních školách. Díky finanční podpoře OPVVV a státního rozpočtu ČR jsou místnosti, v nichž klubová setkání probíhají, vybaveny knihami nejrůznějších žánrů i čtenářské náročnosti. Každý klub tvoří skupinka přibližně 12 dětí, který vede kmenový učitel školy a knihovník z blízké knihovny. Děti nejdříve vypráví o tom, co doma četly. Při rozhovorech o knížkách je kladen důraz nejen na postavy či obsah díla, ale především na osobní zážitek z četby. „Stěžejní součástí dílny čtení je samostatné tiché čtení a následné sdílení čtenářského zážitku. Podporujeme děti ve vyjadřování vlastních názorů podložených argumenty a vítáme diskusi,“ dodává Irena Poláková, odborná garantka novoškolského čtenářského programu.
 
V polovině letošního září se tak na základních školách po celé České republice opět otevírá celkem 40 Školních čtenářských klubů určených pro žáky 1. a 2. stupně. Čtenáře přijde tentokrát povzbudit a nalákat i Listování, zvláštní druh scénického čtení, které dětem velice poutavou formou předkládá zcela nový zážitek z četby. Pravidelné odpolední kroužky, jejichž cílem je představit četbu jako zábavnou a smysluplnou činnost, jsou otevřeny i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Ale nejen dětem. V současnosti funguje osm tzv. Center kolegiální podpory určených pro pedagogy, knihovnice, rodiče a zájemce o dětské čtenářství z řad široké veřejnosti. Tato pravidelná setkání slouží nejen jako možnost výměny zkušeností a zdroj inspirace, ale i jako motivace k založení si vlastního čtenářského klubu pro dospělé. Pro dospělé zájemce o dětské čtenářství přichystala jednotlivá Centra kolegiální podpory řadu zajímavých akcí. Například 18. října od 15.30 v prostorách ZŠ Květnového vítězství na Praze 11 ukáže populární spisovatelka Klára Smolíková účastníkům setkání několik způsobů, jak lze využít komiks ve výuce. Informace o dalších akcích Center kolegiální podpory je možné najít zde.

 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.