Share |

Neviditelná výstava v Novoměstské radnici otevřena

 
Může nám hodina tmy otevřít oči?
Jaký je život bez smyslu, díky kterému získává člověk nejvíce informací? Odpoveď na tyto otázky získáte na „Neviditelné výstavě“. Představte si, že zmizelo všechno světlo a pomocí svých zbylých smyslů se snažíte najít cestu ven. Zkuste na chvíli vnímat okolí bez zraku a formou interaktivního cestování v absolutní tmě se orientovat pouze podle hmatu, zvuku, vůně a smyslem pro rovnováhu.  Skrze dočasnou ztrátu zraku a navzdory obtížím při orientaci zjistíte, že svět může být stále krásný i bez onoho klíčového smyslu.
 
V životě nikdy nevíme, kdy a kdo budeme potřebovat pomoc. Na chvíli si vyměníte místo s nevidomými, tentokrát oni budou vašimi průvodci a vy jim musíte slepě důvěřovat. Na „Neviditelné cestě“ ve speciálně vybavené a zatemněné místnosti vás budou doprovázet nevidomí průvodci, kteří také prozradí mnoho zkušeností ze svého života.  Představí vám odlišný život a přiblíží běžný den nevidomých. Vyzkoušíte si, jak se pohybovat v ruchu města nebo v lese, jak se chovat v baru, objednat a zaplatit za kávu, jak správně ochutit oběd a vybrat správné koření a mnohem více. Můžete také využít této příležitosti a zeptat se na cokoli, co vás ze života nevidomých bude zajímat. 
 
Mezinárodní projekt „Neviditelná výstava“ již 3 roky velice úspěšně běží v Maďarsku a postupně se rozšiřuje do dalších evropských měst. V Budapešti si výstavu prošlo již více než 150.000 lidí a zájem neustává. Z výstavy se stal fenomén, který si nikdo nemůže nechat ujít. Zeptali jsme se organizátorů, co můžeme od výstavy očekávat. Aniko Balogh odpovídá: „Především individuální nebo skupinovou prohlídku, ale můžete i v klidu povečeřet, vyrazit do baru, poslechnout si různá hudební vystoupení nebo si vybrat něco zajímavého ve workshopu. Ukážeme vám, jak se svět kolem vás mění a jak vy se měníte spolu s ním. Výstava také nabídne během roku několik novinek a zpestření. Viděli jste někdy v životě mluvící hodiny, Braillovo písmo, nebo třeba mluvící váhu či tlakoměr? Na dalších místech výstavy vám ukážeme zařízení a předměty, které ve svém běžném životě nevidomí používají. Každý si určitě najde své potěšení i poučení. “
 
„Neviditelná výstava“, organizovaná ve spolupráci s Novoměstskou radnicí Praha, se návštěvníkům snaží ukázat svět nevidomých lidí a možnosti, jak jim pomoci a porozumět. Svět nevidomých je zcela určitě velice pozoruhodný a my, kteří vidíme, jej můžeme nesporně obohatit.  Má to ovšem jednu jedinou, ale velmi důležitou podmínku: Musíme se snažit svět nevidomých pochopit. Je to sice velmi těžké, ale věřme, že se to do značné míry podaří.
 
PROJEKT PODPORUJÍ:
 
Ing. Jiří Paluska, starosta městské části Praha 2. „Ačkoli se projekt jmenuje „výstava“ za výstavu ho v pravém slova smyslu nepovažuji. Nemoci nikdy použít zrak či o něj během života přijít musí být pro každého nevidomého člověka neuvěřitelně těžké. Pokud mohu mluvit za naši městskou část, vynaložili jsme například mnoho prostředků a snahy ulehčit nevidomým pohyb po úřadu. A i když jsme využili všech moderních pomůcek a technologií, chvíli nám trvalo, než jsme celý navigační systém opravdu upravili podle potřeb nevidomých. Než jsme pochopili svět lidí, kteří nemohou používat zrak. I díky této zkušenosti Neviditelnou výstavu považuji za velmi užitečný projekt, který díky osobnímu zážitku ukáže zdravým lidem úskalí života ve tmě.  Věřím, že alespoň malou měrou přispěje k větší ohleduplnosti a úctě k lidem, kteří se potýkají s tímto handicapem. Výstava na Novoměstské radnici svým významem a poselstvím daleko přesahuje hranici Prahy 2 i celé Prahy. Ale právě proto jsem rád, že své místo našla právě tady a že jí mohu v den jejího zahájení popřát hodně úspěchů.“
Patronem projektu je Jiří Menzel, který projektu Neviditelná výstava drží palce se slovy: Jsme lidé většinou zdraví a někdy k těm, kteří to štěstí nemají, málo citliví. Myslím, že je dobrá každá akce, která pomůže tomu, abychom si uvědomili, že jsou mezi námi lidé, kteří žijí trošku jinak. Já mohu sám ze své zkušenosti říci, že trochu vím, jaké to je, když člověk špatně, málo a nebo vubec  nevidí. Každému projektu, který má tak krásný účel, držím palce.“
 
PhDr. Josef Cerha, ředitel společnosti Tyfloservis, o.p.s., která zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku již 20. rokem, konstatuje: „Náš svět má mnoho podob a my nikdy nevíme, kdo komu bude průvodce. Nevidomých nebo prakticky nevidomých lidí je u nás několik desítek tisíc. Trvale nebo na přechodnou dobu se ocitají v situaci, kdy prostě nevidí. Samostatný pohyb v prostoru je obtížný a může být i nebezpečný. Vítaná je pomoc druhého člověka nebo vlastní dovednost chůze s bílou holí. Ta má svá pravidla, kterým se lze naučit v organizacích, jakou je například Tyfloservis. V poslední době se u nás chůzi s bílou holí učí přibližně 150 lidí ročně. Neviditelnou výstavu vítám. V absolutní tmě nám umožní zahlédnout, jak asi žijí nevidomí lidé a s jakými obtížemi se potýkají. Lze ale také zahlédnout, že mnohé je možné zvládnout. Věřím, že takové zkušenosti mohou pozitivně ovlivnit vztahy mezi všemi lidmi.”

 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.