Share |

"Nedejte na první dojem!" To je poselství sociální kampaně chodicilide.cz

foto: pořadatel akce

„Nedejte na první dojem!“ Tak zní základní poselství třetí vlny jedné z největších sociálních kampaní v České republice chodicilide.cz, která začala na konci prosince a poběží celý leden. Jejím cílem je měnit postoj veřejnosti k lidem se zdravotním postižením.
 
Na rozdíl od předcházejících vln, které pracovaly s metaforou létání jako normální lidskou vlastností a chozením jako druhem postižení, se hlavními postavami letošních spotů stali skuteční lidé. „Kampaň se vrací na zem, mezi naše sousedy, kolegy a kamarády, kteří sice mají nějaké ty zvláštnosti, ale přesto pracují, sportují, věnují se umění, milují, vychovávají děti,“ říká Slávka Hocká z Nadace Sirius. „Tentokrát nebudeme mluvit my, ani najatí herci nebo romantická metafora. Dáme prostor samotným lidem s postižením,“ dodává.
 
Nevidomý horolezec, který dokázal pokořit řadu vrcholů. Vozíčkář, který hraje v představení plném akrobatických prvků. Neslyšící, který pracuje v každodenním kontaktu s lidmi… to jsou pouze tři příklady lidí z reálného světa, kteří i přes své znevýhodnění dělají to, co chtějí.
 
Rozsáhlá sociální kampaň, která má podporu jak odborníků, tak i lidí se zdravotním postižením, odkazuje opět na webové stránky www.chodicilide.cz, kde zájemci najdou podrobné informace o komunikaci i řadu názorných videí.
 
Kampaň chodicilide.cz začala v roce 2010 jako reakce na rozsáhlý průzkum situace rodin dětí se zdravotním postižením. Mezi nevýznamnějšími problémy tehdy děti i jejich rodiče a pečovatelé uváděli postoj veřejnosti vůči lidem s postižením. Od té doby proběhly dvě vlny kampaně v médiích, workshopy na základních a středních školách, tvůrčí výzva pro studenty i úspěšná interaktivní výstava Moje cesta na výstavišti v Praze-Holešovicích. V současné době probíhají semináře ve školách a v přípravě je pokračování interaktivní výstavy, tentokrát nazvané Naše cesta, v Brně na začátku léta a v Praze na podzim 2014.
 
Více informací na:
www.chodicilide.cz
facebook.com/chodicilide.cz
www.youtube.com/chodicilide
 
Realizátorem kampaně chodicilide.cz je Nadace Sirius:
Cílem Nadace Sirius je pomáhat dětem, které neměly v životě štěstí. Nadace hledá systematická a účelná řešení problémů dětí s důrazem na jejich prevenci. Maximálně využívá české a mezinárodní zkušenosti a příklady dobré praxe, spolupracuje s předními odborníky. Za dobu svého působení podpořila Nadace 21 projektů zaměřených na ohrožené rodiny a děti, dále také provozuje informační portál Šance dětem. Více informací o činnosti nadace na www.nadacesirius.cz.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.