Share |

Mladá Boleslav bude po čtvrté hostit Přehlídku netradičního filmu

foto: PR

Mladá Boleslav bude již po čtvrté  hostit  Přehlídku netradičního filmu (PNF), zaměřenou na nahotu a sexualitu v médiích. Přehlídka se uskuteční v termínu od 26. do 28. září 2013 v Divadelním sále Domu Kultury v Mladé Boleslavi.

Čtvrtý ročník festivalu představí ojedinělý náhled na sexualitu a tělesnost skrze kontroverzní pohled balkánské kinematografie. Během tří festivalových dní tak diváci budou moci zhlédnout  12 projekcí vybraných snímků, z nichž většina bude uvedena ve své české premiéře. Jednotlivé filmy představí nejen stěžejní tvůrce, ale i debutující autory srbské a chorvatské kinematografie.

Dramaturgický  program PNF se  zaměří na  kontroverzní přístup k erotice v komunistických zemích bývalé Jugoslávie, kde sex po dlouhá léta představoval tabu a byl spojován s násilím, prezentován jako něco nečistého a vulgárního, řízeného animálními pudy.  Jan Gál, hlavní dramaturg přehlídky,  dodává, že „toto prudérní přesvědčení bylo poprvé vyvráceno až na konci 80. let, kdy byl pohlavní  styk poprvé na západě Balkánu zobrazen coby projev citu a něhy.“ Návštěvníci tak získají jedinečnou možnost seznámit se s odlišnými postoji k sexualitě a nahotě od počátku sedmdesátých let minulého století až po současnost.

Přehlídka představí  dva  snímky  Dušana Makavejeva, jedné z  předních osobností tzv. jugoslávské černé vlny. První z uvedených filmů bude W. R.  – mysteria organismu (1971), který svou sexuální otevřeností  útočil  na upjatost komunismu a  způsobil, že byl Makavejev  donucen odejít do exilu a pokračovat ve svém díle v zahraničí. Z jeho tvorby přehlídka dále uvede skandální snímek  Sladký film (1974), který již nešokoval svým politickým postojem, nýbrž zvráceným  obsahem. Mezi  dalšími promítanými filmy bude například temné drama  Lordana Zafranoviće Kousnutí anděla (1984), pojednávající o komplikovaných vztazích dysfunkční rodiny žijící v izolaci, či zakázané erotické drama Boštjana Hladnika Maškaráda (1971).

Současnou  balkánskou  tvorbu zastoupí  mimo jiné  syrový dokumentární snímek Mladena Djordjevice o srbském pornoprůmyslu Vyrobeno v Srbsku (2005), „dekameronská“ povídková antologie 7 seX 7 (2011) debutující režisérky Ireny Škorić nebo drama Klip (2012) z prostředí srbské mládeže režisérky Majy Miloš.
 
Všechny filmové projekce  na přehlídce  jsou ohodnoceny  speciálním ratingem. Snímkům je podle specifických kritérií uděleno třístupňové měřítko, jež zohledňuje například množství a délky erotických scén ve filmech. Diváci se tak nemusí obávat, že by v kinosále viděli něco nepatřičného.

Mimo filmových projekcí se diváci mohou již tradičně těšit na prezentace, přednášky a diskuze s umělci a  mediálními odborníky. Program přehlídky  také  doprovodí  koncert ostravské skupiny Wolf Trap.

MÍSTO KONÁNÍ: Festivalové centrum je umístěno v Divadelním sále Domu kultury (DK) v Mladé Boleslavi (Dukelská 1093, Mladá Boleslav). Doprovodný hudební program se letos tradičně odehraje v klubu  U-Turn Pub (Pražská brána 111, Mladá Boleslav).

AKREDITACE: Návštěvníci přehlídky se budou moci akreditovat přes internetový formulář na webových stránkách http://www.netradicnifilm.cz/cs/akreditace. Do 24. září 2013 bude možné zakoupit zvýhodněnou akreditaci za 200,- na celý festival. Vstupné na jednotlivou položku programu (projekce, koncert, přednáška) činí 50,-.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.