Share |

Martin Rajniš: NE nudnýmu sráčství

„Dostávám se mimo zákon. Ale docela se mi tam líbí.“
foto: Ondřej Tylčer

„Vybočit ze střední normy je můj zvyk,“ tvrdí architekt a urbanista Martin Rajniš, spoluzakladatel České komory architektů, autor mnoha výjimečných staveb a člověk, který říká ne hodně věcem.

Martin Rajniš proslul mimo jiné svým nekončícím bojem se stavebními úředníky. Na návrší Scholzberg u Horního Maxova postavil bez stavebního povolení 12 metrů vysokou rozhlednu, o které hovoří jako o vertikálním skladu dříví s kontrolním schodištěm. V dalším případě si u své chalupy bez jakéhokoliv úředního razítka postavil stodolu. Martin Rajniš vysvětluje: „Množství zákonů neuvěřitelně narůstá, aby měl úředník na každý prd nějaký předpis. Jenže všechny předpisy jsou dělány hrozně obecně. Jen si představte, kdyby existovalo nařízení na standardní lidskou chůzi: krok smí být dlouhý od 30 do 90 cm, člověk se nesmí kolébat, nohy do X jsou vyloučený a tak dále. To je přece nesmysl. Věci jsou nádherný, když jsou divoký. Ve třetím světě jsem navštívil tisíce staveb, který nemají s žádnými předpisy nic společnýho, a přesto se v nich dá krásně žít.“ Architekt se na chvilku zamyslí a dodává: „Úřednictvo chce, aby se mu pohodlně vládlo, mělo málo práce, hodně peněz a žádný riziko. Jenže já ještě nemusím podle toho skákat. Tím se dostávám mimo zákon. Ale docela se mi tam líbí.“
 
Celý článek čtěte na webu Galerie NE
Autor: Ondřej Tylčer
 
Připraveno ve spolupráci s projektem Galerie NE


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.