view counter
Share |

Marek Nenutil alias Openmindz360 uvádí výstavu The land of broken heart

foto: pořadatel akce

12. září 2017 od 17 hodin v Galerii Starý zámek Hořovice proběhne vernisáž výstavy Marka Nenutila - The land of broken heart. Výstava potrvá do neděle 22. října. Je přístupná vždy v pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin
 
Marek Nenutil (*1978), malíř používající umělecký pseudonym Openmindz360, dále prozkoumává cestu, kterou jdou i další malíři, která má na svém konci status uznávaného umělce vystavujícího v prestižních galeriích, který se za sto let dostane do učebnic o historii umění. S neumdlévající energií zkoumá a zobrazuje témata jemu blízká – v dřívějších tématech to byly opuštěné industriální prostory, zachmuřené postavy a nekonečné kombinace těchto dvou elementů. Tyto elementy prokládá často bizarními výjevy, které z epicky laděných obrazů dělají někdy grotesku, někdy thriller a někdy absurdní drama. Scéna obrazu však každopádně diváka nikdy nenechává lhostejného. S ohledem na množství na první pohled patrných i skrytých významů si divák může v obrazech vždy najít něco prozkoumání hodného a divákovy emoce při pohledu na díla Marka Nenutila se tak mohou proměňovat od hloubavého zkoumání přes znechucení až k pobavení. Marek Nenutil ovšem stále píše, resp. maluje především svůj vlastní příběh – maluje co vidí, co cítí, co chce říct, co prožil či co viditelně prožilo okolí okolo něj. Nejnovější práce vznikají (od února 2017) na základě změny, o které uvažoval již delší dobu. Snaha uchopit lidskou odcizenost či smíšené emoce osamoceného jedince v někdy až cizím, nekonkrétním prostředí. Převážně ženská figura promlouvá poetickým jazykem, v níž citlivost, nálada a klid přecházejí v nešťastnou lásku. V jeho obrazech je tak cítit autenticitu, kterou nemůže popřít nikdo – ať už ten, komu se jeho způsob zobrazivé malby líbí či ten, komu jeho pestrobarevně epický přístup nevyhovuje. Ale o co jiného, než o autenticitu a o schopnost ji prožít a vyjádřit jde v umění, v malbě a vlastně i v životě především? Autentický divno rej může zač


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.