Share |

Industriální stopy: Oslava průmyslového dědictví i memento

foto: pořadatel akce

Rozsáhlé výstavní akce, bilance architektury konverzí uplynulých desetiletí, mezinárodní setkání k novému využití opuštěných průmyslových budov a areálů, umělecké intervence a živé akce v industriálním prostředí, alternativní cíle industriální turistiky, jako jedno z vyústění edičního počinu Industriální topografie… A především – informační, interaktivní, aktivní on-line rozcestník, který propojí akce, události, zprávy, zájemce o průmyslové dědictví a industriální architekturu: www.industrialnistopy.cz.
 
Platforma Industriální stopy byla u vzniku hnutí za záchranu a nové využití průmyslového dědictví. Už bezmála dvě desetiletí propojuje odborné a zájmové, profesionální i amatérské (pro-am) aktivity. Nyní se Industriální stopy stávají průsečíkem akcí, jimiž se Česká republika hlásí k Evropskému roku průmyslového dědictví, k tématu, které pro rok 2015 doporučila Rada Evropy.
 
O ohroženém dědictví se naštěstí už mluví víc, než když jsme s Industriálními stopami začínali. Také se toho víc děje. Doporučení Rady Evropy je podle mého především významným signálem o proměně celospolečenských hodnotových kritérií. Jistě je důležité i pro popularizaci a osvětu. Znamenají také přiznání vážnosti dnešní situace. Oslava může mít vždy více rovin – je holdem hodnotám, které už naštěstí rozpoznáváme a s nimiž se učíme žít. Ale co si budeme namlouvat, je i tryznou za padlé. Podobně je tomu i v České republice,“ zmiňuje Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví při FA ČVUT, zakladatel platformy Industriální stopy a člen rady TICCIH (Mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví).
 
Nástupem do Roku průmyslového dědictví bude přehledová výstava inspirativních příkladů proměny a nového využití bývalých továren a průmyslových areálů realizovaných u nás v letech 2000 až 2015, doplněná obrazovou publikací uzavírající řadu Industriální topografie.
 
Samostatnou kapitolou budou aktivity plánované v rámci programu Plzně 2015 – Evropského hlavního města kultury, které navážou na úspěšnou premiéru Plzeňského týdne kulturních fabrik (září 2013). Pořadatelé k tomu využijí především mimořádný potenciál industriálních objektů v Plzni a Plzeňském kraji pro umělecké intervence a pořádání kulturních akcí. Připravují se itineráře pro putování po industriálních stavbách kraje. Aktuálním příkladem současné architektury konverzí se stane středobod událostí Plzně 2015 – bývalý pivovar Světovar. Přestavba bude dokončena právě v roce 2015.
 
Na řadě akcí bude platforma Industriální stopy spolupracovat se zahraničními partnery, včetně organizace TICCIH (Mezinárodní komise pro ochranu průmyslového dědictví) nebo prostřednictvím České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) i zemí Visegrádské čtyřky. „Polsko, Slovensko i Maďarsko mohou nabídnout velmi podnětné ukázky využití technických památek,“ dodává Svatopluk Zídek, další ze zakladatelů platformy Industriální stopy a čelný představitel České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Kolegia pro technické památky.
 
Akce chystané na rok 2015 jsou příležitostí a výzvou pro stovky sdružení, majitelů industriálních památek, města, obce, místní iniciativy a umělecká seskupení. Zajímavé budou i pro investory a developery, kteří rozpoznali hodnoty, jež stojí za to chránit a stavět na nich další rozvoj.
 
Industriální stopy pomáhají nalézt odpověď také na specializované, odborné otázky: „Obrací se na nás stále více vlastníků a investorů, nezřídka na pozici měst a obcí, kteří vlastní objekt s průmyslovou minulostí, a rádi by jej adaptovali v autentickém duchu pro současné potřeby. Poskytujeme tak vlastně i jakýsi bezprostřední poradenský servis. I to je cesta, jak být u proměny, která hodnoty umocní a nelikviduje,“ popisuje Eva Dvořáková, která se v Národním památkovém ústavu věnuje agendě památek techniky a průmyslového dědictví a stála u zrodu Industriálních stop.
 
V souvislosti s projektem 2015 – Rok průmyslového dědictví projde významnou proměnou rovněž hlavní informační a komunikační nástroj, webový portál www.industrialnistopy.cz. Stránky získávají přehlednější podobu, stávají se skutečnou platformou, kde je možné nalézt informace nejen o průmyslových budovách, o jejich aktuálním stavu, proměně, ale především zprávy o akcích, aktivitách, událostech, které se k Industriálním stopám hlásí.
 
V podstatně větší míře (a souběžně i na Facebooku) budou zveřejňovány informace o ohrožených budovách a objektech, plánovaných akcích a událostech vztahujících se k ochraně, popularizaci a prezentaci průmyslového dědictví, včetně významnějších zahraničních událostí. Od poloviny roku 2014 tomu tak bude dvojjazyčně.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.