Share |

Fotografka Johana Pošová má dnes autorskou prohlídku své výstavy Podtlak

Pěsti
foto: GHMP

Zdrojem tvorby fotografky Johany Pošové je lidská duše. Pozoruje ji a zkoumá skrze propůjčování té vlastní do cizích těl – za modely si vybírá blízké přátele či osoby spjaté se svým životem. Fotoaparátem zachycuje promluvy vnitřních stavů do zdánlivě malicherných vnějších gest. Vznikají tak dočasné záznamy přítomnosti a symbolika věcí, které však dohromady otevírají mnoho možností interpretace.

Postavy na fotografiích mlčí a současně z nich sálá vnitřní energie, něco, co nejde potlačit, čemu nelze zabránit a co je v daném okamžiku přirozené. Často bývají pod tlakem, vždy provokují svojí nerozluštitelností. Ukázkou je vystavený diptych Pěsti (2012), v němž se tatáž žena nachází ve dvojí situaci – přepjaté a uvolněné.

Johana ve fotografiích potlačuje reálný čas i okolní prostředí, nesnaží se ani vytvářet souvislou historii. S motivem gest pracovala již během svých studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru fotografie Hynka Alta a Alexandry Vajd i za předchozího vedení Ivana Pinkavy. Tehdy fotografovala detaily smyslových částí lidského těla, které prokazovaly skryté napětí. Obsah přetrval, ale forma se proměnila. Autorka banální témata uvedla do komplikovanějších scén a rozehrála experiment sama se sebou tím, že sedo pozorovaných objektů promítá. „Vidím se z odstupu, jak sedím, dívám se…“, říká.

Ačkoli vystavené fotografie působí konkrétně, Johana se v nich dotýká něčeho univerzálního. „Zajímá mě prostor, který si domýšlím při sledování obrazu – tedy to, co na snímku není. Otevírá tak představivost a s ní snění.“ Vedle klasické fotografie se autorka vyjadřuje fotografickými instalacemi, videoprojekcemi a fotokolážemi. Projekt Start up uvádí její první autorskou výstavu v Praze po absolutoriu ateliéru fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

Kurátorka: Monika Doležalová
Koncepce a výběr: Karel Srp

Johana Pošová / Podtlak
28. 6. – 12. 8. 2012, út-ne 10.00 – 18.00, volný vstup
Dům U Zlatého prstenu, přízemí, Týnská 6, Praha 1
www.startup-ghmp.cz

Autorská prohlídka s Johanou Pošovou: pátek 29. 6. v 17.00


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.