Share |

Fotograf Gallery vystavuje experimentální práce Běly Kolářové

foto Fotograf Gallery

Ucelenou, kvalitní,  soukromou sbírku raných děl vytrvalé experimentátorky a originální umělkyně Běly Kolářové (1923 – 2010) představuje výstava s názvem Otisk, stopa, linie, přístupná od 18. ledna do 17. února v pražské Fotograf Gallery. Vystavenou kolekci tvoří zhruba tři desítky prací spojených nejen vročením do 60. let minulého století, ale především vzácnou ukázkou autorčiných výbojů v prostoru fotografického experimentu.

Autorka vystavených působivých  kompozic Běla Kolářová je řazena mezi  nejoriginálnější české umělkyně 20. století. Spojuje se s ní i pojem ženského umění, což budou moci posoudit rovněž návštěvníci Fotograf Gallery. Podle kurátorky Marie Klimešová jsou práce Kolářové příkladem neokázalého, ale velmi přesně promyšleného napětí ženského a mužského rodu, a to na půdorysu neo-dadaistického přístupu, jenž byl autorce blízký právě na počátku 60. let. „Přesto z děl čiší pozoruhodná syntéza intimity a vůle k řádu. Zatímco se dadaisté snažili vyloučit ze své tvorby záměrnost volby a estetický ohled, Běla Kolářová vybírala při plném vědomí,“ doplňuje kurátorka.

Další rozměr výstavě Otisk, stopa, linie vtiskl výtvarník Tomáš Vaněk, který ji doplnil zvukovým pozadím - nahrávkou konkrétního cyklu myčky na nádobí. “Sto padesáti minutový opus ve své struktuře odkazuje k základním principům práce Běly Kolářové,” vysvětluje Tomáš Vaněk a dodává: „Způsob, jakým zacházela s věcmi, je průzračně hravý a odkazuje k jisté metodologické partituře.“ Více na

www.fotografgallery.cz.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.