Share |

Základní studie 3: projekt Jiřího Thýna k vidění v Českých Budějovicích

foto Jiří Thýn

Jako první výstavu roku 2012 připravil českobudějovický dům umění projekt Jiřího Thýna „Základní studie 3“.

Fotografie, jako taková, je základním východiskem Thýnovy tvorby. Nejedná se však pouze o její klasickou
/analogovou/ podobu, nýbrž přesahy v rámci určitého zkoumání a překračování hranic – toho, co nabízí…
Záběr autorova zájmu je poměrně široký, ať už se jedná o průzkum estetických hodnot fotografie, analýzu, hledání vztahů, stejně jako přesahy, kdy se zabývá prostorem a instalací v rámci svých prezentací, často za přítomnosti „dalších“ prostředků – medií..

Vždy však klade velký důraz na vzájemné vazby, kdy nic není samoúčelné, nýbrž prvkem komplexní realizace.
Thýn naprosto přirozenou cestou s notnou dávkou poetiky propojuje fotografickou tradici s konceptuálním uměním. Často pracuje s cykly, které se vážou k dané (právě aktuální) problematice. Nejedná se však o mnoha početné série na jedno téma.

Za připomínku stojí například díla z cyklu Best Efore /2004 – 2005/ - vztahující se k otázkám intimity, času a prostoru. Prostor byl také tématem Thýnova cyklu - 4 rohy hotelu Hilton - / 2008 /. Na výstavě Less v pražské galerii HuntKastner /2009/ se zabýval tématem zrcadlení skutečnosti a možností / nemožností / zachycení reality ve fotografii.

Velice výživným byl pro Jiřího Thýna rok 2011, kdy pobýval na studijním residenčním pobytu v New Yorku. Realizoval výtečnou výstavu Předobrazy, prostor, abstrakce – v GHMP na Staroměstské radnici v Praze, byl nominován do finále ceny Jindřicha Chalupeckého a v brněnském domě Pánů z Kunštátu realizoval svoji poslední výstavu In Other Words. Pražský projekt bylo možné nahlížet z pohledu určitého volného navázání na estetiku meziválečné středoevropské avantgardy, kde Thýn na základě předobrazu, kterým byly plastiky Otty Gutfreunda /1889-1927/ odkýval třetí dimenzi, jako další fotografický prostor. Další součástí výstavy bylo video Philips s určitou afinitou k dílu Lászlo Moholy – Nagye a estetice Bauhausu. Celý projekt uzavírala rekonstrukce prostorové kompozice / 1928 / polské umělkyně Katarzyny Kobro, kde se autor prostřednictvím objektu umocněného světelnou intervencí dotýkal otázek základní ideje fotografie. Koncepcí již zmiňované brněnské výstavy byla problematika interpretace a formy za uplatnění Thýnova uvažování v úrovni dialektického vztahu
/fotografického/ vztahu obrazu a jeho interpretace.

Zcela novou zkušeností se Jiří Thýn zabývá v této českobudějovické výstavě. Jedná se o nový projekt, připravený přímo pro dané prostory Domu umění, jenž je tvořen 3 základními okruhy.
Autor zde pracuje s nenarativní / abstraktní / fotografií, (tedy s fotografií bez vztahu ke konkrétnímu místu a času).
Jedná se o studie zpracované – možno říci – s malířským přístupem, kde se snaží fotografii oprostit od prvotní funkce zobrazivosti, tedy výpovědní hodnoty. Obsahem zde shledává za podstatné práci s médiem a rozhodnutí pracovat s abstrakcí ve smyslu gesta. Jak sám uvádí: „Chápu to jako vyjádření politického postoje, který vzchází z reflexe současnosti, která je zahlcena sděleními a postoji, které ihned nahrazují jiné a které už přestáváme vnímat.“

Jasně identifikované klasické fotografie, lze číst v jejich symbolické rovině – tvoří druhý okruh výstavy a pomyslnou trilogii uzavírá okruh třetí, který je určitým propojením v komplexní instalaci. Thýn tak pracuje s jistou dramaturgií prostoru a výstavu tak předkládá jako kompaktní celek.

Jiří Thýn /1977/ absolvoval atelier fotografie (u Pavla Stechy) na pražské VŠUP /2006/. Rok strávil na pražské AVU (v atelieru V. Skrepla a J. Kovandy) /2003/ a na universitě UIAH v Helsinkách (2003). Je členem umělecké skupiny Ládví, která od roku 2005 pracuje se sociálně angažovanými intervencemi do veřejného prostoru. Má za sebou tvůrčí pobyty v Bernu /2007/, Mexiku /2009/ a zmiňovaném New Yorku /2011/. Vystavoval v rámci samostatných i kolektivních výstav v řadě galerií a muzeí jak doma tak v zahraničí a je zastupován pražskou galerií HuntKastner.
 
Výstava : Základní studie 3
Autor: Jiří Thýn
Místo: Dům umění České Budějovice
Termín: 11.1. – 5.2. 2012
Zahájení: úterý 10.1. 2012 OD 18.00 HOD.
Kurátor : Michal Škoda
 
http://jirithyn.cz/
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.