Share |

Fléda jedná s politiky o své budoucnosti a chystá happening a diskuze

logo klubu

Před měsícem započala akce na podporu klubu Fléda, kterému hrozí zánik v případě přijetí vyhlášky omezující hudební produkce po 22 hod (hlasování bude na programu zastupitelstva města Brna dne 19.6.12). Provozovatelé Flédy nám poslali toto vyjádření:

Petice – pokračování a průběh
Předem bychom rádi poděkovali všem co svým podpisem petice vyjádřili podporu klubu Fléda. Nejvíce podpisů přibylo na brněnském Majálesu, kde jsme nasbírali skoro 2.000 podpisů a přímo na místě nás podpořili na podiu všechny kapely, které dokonce věnovali jednu skladbu klubu Fléda. (kompletní verze vyjádření kapel a uměleckých osobností jsou umístěny na http://fledavohrozeni.blogspot.com/.)

V současné chvíly má již přes 18.000 podpisů.
Aktuální seznam míst: http://fleda.cz/novinky/1318-aktualni-seznam-peticnich-mist-24-5-/

Petice bude pokračovat až do jednání zastupitelstva (dne 19.6.12), kde předáme kompletní podpisové archy spolu s dopisem zastupitelům města Brna a primátorovi panu Onderkovi.

Jednání s politickými představiteli
Jednatel klubu Lukáš Stara má za sebou již několik jednání se zástupci jednotlivých politických stran, mimo jiné i s primátorem města Romanem Ondrekou. Průběh těchto jednání nás naplňuje mírným optimismem, ovšem zdaleka ne u všech nacházíme podporu. Dne 13.6. se bude v klubu Fléda konat zasedání kulturní komise MČ Královo pole, kterého se bude účastnit i Náměstkyně primátora města Brna pro oblast sociálně kulturní Ing. Jana Bohuňovská. O průběhu tohoto zasedání vás budeme informovat.

Happening a diskuze
Ve spolupráci s organizací Brno kulturní budeme dne 31.5. pořádat happening na Kraví hoře v Brně, kde bude na prostranství Kraví Hory utvořeno „živé“ logo Flédy. Akce se bude jmenovat „Díky Vám Fléda žije“, začne od 18:30 hod vytvořením loga Flédy z lidí, kteří se zúčastní a dále bude volně pokračovat „piknikem“.

První červnový týden (termín bude upřesněn) plánujeme v klubu Fléda volně přístupnou diskuze k celé kauze, mezi hlavními debatéry bude Lukáš Stara (jednatel Level B prod.) a Pavel Cupák (manažer klubu Fléda), Ondřej Bača (dramaturg klubu Fléda).

http://www.petice24.com/fleda
http://fledavohrozeni.blogspot.com/
http://fleda.cz/


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.