Share |

Brněnský klub Fléda v ohrožení

logo

Klub Fléda je v ohrožení - zastupitelstvo města je proti produkci hudby po 22. hodině. Provozovatelé Flédy nám zaslali následující vyjádření:
 
Zastupitelstvo městské části Brno – Královo Pole přijalo dne 26. března 2012 přílohu vyhlášky o regulaci veřejné produkce hudby. Tato vyhláška se vztahuje na Štefánikovou 18-28 a postihuje tedy hlavně provoz klubu Fléda.
 
Klub Fléda se touto novelou cítí ohrožen. Omezení hudební produkce po 22.hod by mělo pro klub likvidační charakter. Klub Fléda má za sebou s přestávkami již 101 letou historii. Na rozdíl od městských subjektů Fléda funguje i v době ekonomické krize a neupouští od své progresivní dramaturgie. Klub Fléda je významnou brněnskou kulturní institucí, která ze soukromých zdrojů supluje činnost městských příspěvkových organizací v oblasti kultury a volnočasových aktivit.

Je zmiňovaný v  Programu rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace: „...Brno může v této oblasti stavět také na jedinečných fenoménech, jakými je např. objekt Fléda, který je pojmem v klubové scéně v celorepublikovém měřítku…“. V oficiálním turistickém průvodci o městě Brně se například dočteme, že Fléda je „jedno ze stěžejních míst české kultury“. Svou činností dlouhodobě podporuje rozvoj turistického ruchu v Brně i na Moravě.
 
Městská část navrhla vyhlášku na omezení hluku na základě petice obyvatel domu Staňkova 25. O petici jsme nikým nebyli informováni, neznáme její obsah a rovněž nás městská část neinformovala o záměru schválení vyhlášky, která může mít fatální dopad na naše fungování. Přestože dne 14. března 2012 doporučila kulturní komise MČ Královo Pole informovat představitele klubu Fléda o těchto skutečnostech, které by mohly vést k úpravě uvedené omezující vyhlášky, nestalo se tak. Dodnes nás nekontaktoval nikdo z obyvatel onoho domu a ani jsme nezaznamenali negativní výsledky případných měření na tomto místě ze strany hygienické stanice v Brně, které jediné mohou být v této věci směrodatné.
 
Domníváme se, že změna vyhlášky může porušovat zásady hospodářské soutěže a sleduje ekonomické a politické zájmy, spíše než prospěch široké veřejnosti.
 
Klub Fléda není jediným nájemcem objektu Štefánikova 24, ale jako jediný na celé ulici Štefánikově podniká kroky k zajištění svého bezproblémového chodu. Mezi tyto kroky patří zajištění bezpečnostní a úklidové služby a to i na veřejném prostranství (městské komunikace před klubem) a zřízení kamerového systému. V letních měsících, má dojít k dalším opatřením, která povedou k zajištění odhlučnění a tím zvýšení komfortu bydlení v přilehlých objektech. O těchto plánovaných krocích, byla politická reprezentace městské části Královo Pole již v minulosti informována, přesto přistoupila k tomuto řešení.
 
Vždy, když se v minulosti vyskytly stížnosti ze strany obyvatel okolních domů, občanských iniciativ, nebo došlo na předvolání a podání vysvětlení na ÚMČ, jednali a konali jsme tak, aby došlo k co nejrychlejší nápravě situace.
 
Klub Fléda má i nyní zájem na řešení problémů a zajištění budoucího chodu klubu. Chceme tímto požádat o podporu umělce, média a širokou kulturní veřejnost. Apelujeme rovněž na město Brno, aby neomezovalo největší hudební klub v Brně, ale podalo mu pomocnou ruku při budování odhlučnění a při zajišťování dalšího fungování. V tomto smyslu počínaje dnešním dnem startuje petiční akce k naší podpoře. Seznam míst s peticí naleznete na www.fleda.cz , on-line verzi petice na www.petice24.com/fleda .

Doufáme, že si MČ Královo Pole, město Brno a Jihomoravský kraj uvědomují, jakou reklamu a službu jim klub Fléda dlouhé roky dělá a bude, doufejme, dělat i nadále.
 
 
Za Level B production, s.r.o.
Lukáš Stara
 
 


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.