Share |

Experimentální prostor NoD vyhlašuje půlroční stáž pro začínající kurátory v galerii NoD Mini

foto: pořadatel akce

Galerie NoD Mini (galerie pod schody) zahájila svou činnost v srpnu roku 2012 a slouží jako rezidenční prostor pro začínající kurátory. Na přelomu roku 2012/2013 zde byl realizován program Ondřeje Čecha, studenta Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze zaměřený na projekty studentů pražských vysokých uměleckých škol. Vystřídal je kurátorský výběr Veroniky Zajačikové, studentky Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřeném na mimopražskou scénu a na zahraniční autory. Jednotlivé výstavy se mění dvakrát do měsíce.
 
Termín stáže: 5.3. 2014 – 31.7. 2015
 
NoD nabízí:
prostor galerie NoD Mini
technickou asistenci při realizaci výstav
odbornou kurátorskou spolupráci
propagaci projektů
prostředky na realizaci projektu, po předchozí dohodě s NoD
finanční odměnu pro vybrané kurátory
 
Své návrhy a projekty posílejte v elektronické podobě na veronika@roxy.cz nejpozději do 11. února 2014. Trojici účastníků vybere odborná porota do konce února 2014. O výběru projektů se bude informovat emailem nebo telefonicky.
 
Seznam požadovaných příloh:
1. Profesní životopis žadatele / žadatelů, portfolio
2. Krátká anotace projektu, návrh směřování půlročního výstavního plánu
3. Podrobný popis dvou výstavních projektů, které bude možné realizovat během měsíce března (včetně podkladů pro propagaci – anotace, fotografie)
 
S případnými dotazy a žádostmi o plány, fotografie prostoru a jakékoli detaily se můžete obracet na kurátorku Veroniku Zajačikovou: veronika@roxy.cz, tel.: 734 666 852
 
- - -
 
Experimentální prostor NoD je provozován za podpory Hlavního města Prahy a za podpory Ministerstva kultury České republiky.


jádu
view counter
Webové aplikace by iQuest s.r.o.